O zbiorach

Zbiory graficzne

Zbiory Graficzne Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie obejmują cenne i unikatowe kolekcje pozostające w zasobach Gabinetu Plakatów
oraz Gabinetu Rycin. Zasadniczą część tych różnorodnych zbiorów stanowią obiekty przejęte w latach 50-tych przez ASP po zlikwidowanym Muzeum Techniczno – Przemysłowym w Krakowie. W skład kolekcji wchodzą dzieła ikonograficzne o charakterze artystyczno – historycznym dokumentujące działalność wybitnych krakowskich i polskich artystów. Stanowią one bogate źródło wiedzy na temat dziedzictwa narodowego. Zasoby obejmują ponad 60.000 obiektów, z czego ok. 40.000 jest opracowane w formie elektroniczneji udostępnione w cyfrowym katalogu Zbiorów Graficznych. Kolekcje wzbogacane są poprzez dary od instytucji oraz osób prywatnych, a zgromadzone są w nich przede wszystkim obiekty związane z życiem kulturalnym i artystycznym Krakowa. Szczególną rolę dla Zbiorów Graficznych odgrywają dary przekazywane przez artystów związanych z krakowską Akademią Sztuk Pięknych.
Zbiory graficzne udostępniane są zainteresowanym odbiorcom w czytelni Biblioteki Głównej oraz instytucjom kultury do celów wystawienniczych i naukowych w kraju i za granicą Ponadto wiele obiektów ze Zbiorów Graficznych służyło jako materiał ilustracyjny
w wydawnictwach naukowych.

Scroll to Top