Pracownicy

Tabliczka "Bibliotekarz"
mgr Sławomir Sobczyk
starszy kustosz dyplomowany
DYREKTOR
e-mail: ssobczyk@asp.krakow.p

tel. (+48) 12 292 62 77 wew. 49
tel. (+48) 12 292 62 28 wew. 49
tel. (+48) 516 149 472
mgr Agnieszka Brzozowska
kustosz biblioteczny
Z-ca Dyrektora
e-mail: abrzozowska@asp.krakow.pl

tel. (+48) 12 292 62 77 wew. 35
tel. (+48) 12 292 62 28 wew. 35
mgr Janusz Antos
kustosz biblioteczny 
e-mail: jantos@asp.krakow.pl

tel. (+48) 12 292 62 77 wew. 35
tel. (+48) 12 292 62 28 wew. 35
Katarzyna Duda
bibliotekarz
e-mail: kduda@asp.krakow.pl

tel. (+48) 12 292 62 77 wew. 35
tel. (+48) 12 292 62 28 wew. 35
mgr Justyna Nartowska
bibliotekarz
e-mail: jnartowska@asp.krakow.pl

tel. (+48) 12 292 62 77 wew. 35
tel. (+48) 12 292 62 28 wew. 35
mgr Agnieszka Poświatowska
kustosz biblioteczny
e-mail: aposwiatowska@asp.krakow.pl

tel. (+48) 12 292 62 77 wew. 35
tel. (+48) 12 292 62 28 wew. 35
mgr Krystyna Szczur
kustosz biblioteczny
e-mail: kszczur@asp.krakow.pl

tel. (+48) 12 292 62 77 wew. 46
tel. (+48) 12 292 62 28 wew. 46
mgr Monika Walczak-Prystaj
kustosz biblioteczny
e-mail: mwalczak-prystaj@asp.krakow.pl

tel. (+48) 12 292 62 77 wew. 46
tel. (+48) 12 292 62 28 wew. 46
mgr Urszula Zamorska
kustosz biblioteczny 
e-mail: uzamorska@asp.krakow.pl
tel. (+48) 12 292 62 77 wew. 35
tel. (+48) 12 292 62 28 wew. 35
Scroll to Top