Projekty

Informacje o projekcie

Instytucja, w której wniosek został złożony:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Numer i nazwa Osi priorytetowej:
III.  Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Numer i nazwa Działania:
3.5   Kompleksowe programy szkół wyższych

Wnioskodawca:
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Tytuł:
Zintegrowany Program Rozwoju ASP w Krakowie

Okres realizacji projektu:
1.10.2019 – 30.09.2023

Jednostki realizujące projekt:

  • Biblioteka Główna ASP,
  • Wydział Architektury Wnętrz ASP,
  • Wydział Form Przemysłowych ASP,
  • Wydział Rzeźby ASP.

Cel projektu – dla części: Biblioteka Główna Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie:
Utworzenie otwartych zasobów edukacyjnych oraz zarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia w Bibliotece ASP w Krakowie.

Scroll to Top