Udostępnianie książek i czasopism

Udostępnianie zbiorów

  1. Ze zbiorów Biblioteki Głównej ASP im. Jana Matejki w Krakowie może skorzystać każdy, jedynie na miejscu.
  2. Książki i czasopisma na zewnątrz z całego zbioru magazynowego mogą wypożyczać pracownicy ASP.
  3. Książki i czasopisma na zewnątrz, ale tylko ze zbioru wypożyczalni mogą wypożyczać studenci ASP.
  4. Warunkiem zapisu do Biblioteki pracownika lub studenta naszej Uczelni jest wypełnienie Deklaracji Czytelnika Biblioteki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Można to zrobić osobiście w Bibliotece albo przesłać odręcznie podpisany skan formularza drogą elektroniczną na adres Biblioteki biblioteka@asp.krakow.pl (deklaracja jest dostępna na stronie internetowej w zakładce „Zbiory/Wypożyczalnia ASP”).
  5. Student może wypożyczyć jednorazowo trzy książki na czas jednego miesiąca, z możliwością prolongaty na kolejny miesiąc. Te wielkości są odpowiednio zwiększone w stosunku do pracowników Akademii. Szczegółowe zasady korzystania z Biblioteki i Wypożyczalni ASP można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce „Informacje/Regulaminy”.
  6. Korzystając ze zbiorów na miejscu należy wypełnić rewers papierowy. Jeżeli korzystamy z publikacji wydanych przed 1945 rokiem musimy wypełnić specjalny, bardziej szczegółowy rewers. Na pozostałe wydawnictwa obowiązuje zwykły, skrócony rewers.
  7. Nie wypożyczamy na zewnątrz pracownikom ASP książek i czasopism wydanych przed 1945 rokiem. Dostępne są tylko na miejscu w Czytelni!
Scroll to Top