Polityka prywatności

Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

 • Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej dostępnej pod adresem bg.asp.krakow.pl.
 • Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do korzystania ze strony: bg.asp.krakow.pl.
 • Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.


II. Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z siedzibą: plac Jana Matejki 13, 31-157 Kraków, tel. 12 422-24-50,
e-mail: rektor@asp.krakow.pl
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem: iod@asp.krakow.pl

III. Cel zbierania danych osobowych
Dane osobowe wykorzystywane są w celu:

 • rejestracji konta i weryfikacji tożsamości Użytkownika,
 • umożliwienia logowania do Serwisu,
 • komunikacji z Użytkownikiem (livechat, formularz kontaktowy itp.),
 • personalizacji Serwisu dla Użytkowników,
 • działań analitycznych i statystycznych.


IV. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych
Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, adres e-mail.

V. Okres przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe Użytkownika przechowywane będą przez okres korzystania z konta – do momentu jego usunięcia, do momentu wycofania zgody.

VI. Udostępnianie danych osobowych
Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

VII. Prawa Użytkowników

 1. Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem).
 2. Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres: biblioteka@asp.krakow.pl.
 3. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).


VIII. Pliki cookies

 1. Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych.
 2. Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom statystycznym.
 3. Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki.
 4. Pliki cookies można podzielić na obowiązkowe i nieobowiązkowe. Obowiązkowe są konieczne do zaakceptowania, aby móc świadczyć usługę, ponieważ w innym przypadku usługa nie działałaby prawidłowo. Należą do nich informacje o preferencjach,logowaniu i zgodach. Nieobowiązkowe zgody to zgoda do celów statystycznych poprzez narzędzie Google Analytics i zgoda do celów udostępniania poprzez narzędzie Add This.


IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

 1. Dane Użytkowników nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.
 2. Dane Użytkowników mogą być profilowane celem dostosowania treści i personalizacji oferty po wyrażeniu przez nich zgody.


X. Postanowienia końcowe

 1. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.
 2. Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.
Scroll to Top