Struktura

Struktura
DYREKCJA BG ASPDyrektor
mgr Sławomir Sobczyk
ssobczyk@asp.krakow.pl

Zastępca Dyrektora
mgr Agnieszka Brzozowska
abrzozowska@asp.krakow.pl
PRACOWNIA GROMADZENIA I UZUPEŁNIANIA ZBIORÓWmgr Janusz Antos
jantos@asp.krakow.pl

mgr Agnieszka Brzozowska
abrzozowska@asp.krakow.pl
PRACOWNIA OPRACOWYWANIA KSIĄŻEKmgr Agnieszka Brzozowska
abrzozowska@asp.krakow.pl

mgr Justyna Nartowska
jnartowska@asp.krakow.pl

mgr Agnieszka Poświatowska    
aposwiatowska@asp.krakow.pl

mgr Urszula Zamorska
uzamorska@asp.krakow.pl
PRACOWNIA OPRACOWYWANIA CZASOPISMmgr Janusz Antos
jantos@asp.krakow.pl
PRACOWNIA ZBIORÓW GRAFICZNYCHmgr Agnieszka Poświatowska
aposwiatowska@asp.krakow.pl

mgr Monika Walczak-Prystaj
mwalczak-prystaj@asp.krakow.pl

mgr Krystyna Szczur
kszczur@asp.krakow.pl
PRACOWNIA UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW I INFORMACJI NAUKOWEJmgr Janusz Antos
jantos@asp.krakow.pl

mgr Agnieszka Brzozowska
abrzozowska@asp.krakow.pl

Katarzyna Duda
kduda@asp.krakow.pl

mgr Justyna Nartowska
jnartowska@asp.krakow.pl
 
mgr Agnieszka Poświatowska
aposwiatowska@asp.krakow.pl

mgr Krystyna Szczur
kszczur@asp.krakow.pl

mgr Monika Walczak-Prystaj
mwalczak–prystaj@asp.krakow.pl

mgr Urszula Zamorska
uzamorska@asp.krakow.pl
PRACOWNIA ZABEZPIECZENIA ZBIORÓWKatarzyna Duda
kduda@asp.krakow.pl
PRACOWNIA ZBIORÓW CYFROWYCHmgr Janusz Antos
jantos@asp.krakow.pl

mgr Agnieszka Brzozowska
abrzozowska@asp.krakow.pl

mgr Krystyna Szczur
kszczur@asp.krakow.pl

mgr Monika Walczak-Prystaj
mwalczak-prystaj@asp.krakow.pl

mgr Urszula Zamorska
uzamorska@asp.krakow.pl
PRACOWNIA DIGITALIZACJI ZBIORÓWKatarzyna Duda
kduda@asp.krakow.pl

mgr Agnieszka Poświatowska    
aposwiatowska@asp.krakow.pl
WYPOŻYCZALNIA ASPmgr Agnieszka Brzozowska
abrzozowska@asp.krakow.pl
WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNAmgr Krystyna Szczur
kszczur@asp.krakow.pl
GALERIA JEDNEJ KSIĄŻKImgr Janusz Antos
jantos@asp.krakow.pl
Scroll to Top