Darczyńcy

Darczyńcy

Bogactwo i wyjątkowość wielu kolekcji specjalnych zawdzięczamy nie tylko historii, ale też pomocy i życzliwości naszych Przyjaciół i Darczyńców. Dary w postaci bezcennych kolekcji i zespołów książek, dokumentów i dzieł sztuki, jak też pojedynczych obiektów o wielkiej lub mniejszej wartości naukowej, muzealnej czy emocjonalnej, trafiały do Biblioteki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki  od początku jej istnienia. Każdy dar, każdy obiekt, książka, rękopis, mapa, fotografia, grafika itp. podarowany Bibliotece, jest przyjmowany z wdzięcznością. Każdy dar wzbogaca Bibliotekę Główną ASP  i podnosi wartość jej zbiorów.

źródło: Polona.pl

Dr Adrian Baraniecki (1828-1891), lekarz, społecznik, organizator, założyciel pierwszego na ziemiach polskich Muzeum Techniczno-Przemysłowego w Krakowie w 1868 r., a także jego pierwszy dyrektor w latach 1868-1891.  Ufundował eksponaty do  muzeum, przekazał mu także swój kilkutysięczny księgozbiór tworząc podwaliny pod przyszłą bibliotekę. Książki, czasopisma oraz zbiory specjalne z dawnej biblioteki Muzeum Techniczno-Przemysłowego stanowią najstarszą część obecnej Biblioteki Głównej ASP w Krakowie,  kontynuującej jej tradycje.


źródło: Polona.pl

Helena Dąbczańska (1863-1956), kolekcjonerka książek, dzieł sztuki, przedmiotów rzemiosła artystycznego, ofiarodawczyni wartościowych i bogatych kolekcji dla wielu polskich muzeów. Zyskała wielkie uznanie dzięki swojej pasji kolekcjonerskiej. Zgromadziła wielką ilość książek, w tym szereg inkunabułów oraz rycin, rysunków
i obrazów artystów polskich i obcych, ikony, ceramikę, tkaniny oraz meble. Zamierzała ofiarować najcenniejszą część swojej kolekcji narodowi polskiemu z przeznaczeniem na wzbogacenie odbudowywanego Wawelu, jednak zbiory ostatecznie przekazała Muzeum Narodowemu w Krakowie, Muzeum Techniczno-Przemysłowemu w Krakowie (obecnie w Biblioteka Główna ASP w Krakowie), Muzeum Etnograficznemu w Krakowie i Muzeum im. Jana III we Lwowie. Część jej zbiorów zasiliła Bibliotekę Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.


fot. Piotr Drabik

Andrzej Wajda (ur. 1926-2016), światowej sławy wielki reżyser filmowy oraz teatralny. W 1946 r. rozpoczął studia malarskie na ASP w Krakowie. Podczas studiów w 1948 r. dołączył do Grupy Samokształceniowej prowadzonej przez Andrzeja Wróblewskiego. W 1949 r.  zrezygnował ze studiów na ASP w Krakowie podejmując studia z zakresu reżyserii w Wyższej Szkole Filmowej w Łodzi. Przekazał Bibliotece książki oraz kasety dotyczące jego twórczości.


źródło: pandemiabookart.pl

Alina Kalczyńska-Scheiwiller, (ur. 1936), studiowała
w krakowskiej ASP w latach 1953-1959 uzyskując dyplomy z wyróżnieniem w Katedrze Drzeworytu oraz Grafiki Książki.   Graficzka o wszechstronnych zainteresowaniach; wśród nich jest zarówno grafika artystyczna (drzeworyt barwny, linoryt, serigrafia)), jak i wydawnicza (projektowanie książek, w tym artystycznych, autorskich, ekslibris, plakat). W 1980 r. zamieszkała we Włoszech, gdzie znana jest również jako propagatorka współczesnej sztuki i literatury polskiej, organizatorka wystaw grafiki oraz promocji książek. Od  1980 r. mieszka w Mediolanie rozwijając, poza własną twórczością, także działalność promującą sztukę polską we Włoszech i na świecie.
W 1994 r. Alina Kalczyńska wraz z mężem, Vannim Scheiwillerem otrzymali za swoją działalność nagrodę Stowarzyszenia Kultury Europejskiej. Przekazała Bibliotece  wydane z mężem książki oraz  katalogi, a także swoje prace graficzne.


fot. Erling Mandelmann

Georg Baselitz, właśc. Hans-Georg Bruno Kern, (ur. 1938), wybitny niemiecki malarz oraz rzeźbiarz. W 1999 r. został laureatem prestiżowej nagrody Rhenus Kunstpreis, całą przyznaną w nagrodzie kwotę pieniężną przeznaczył na zakup książek dla Biblioteki Głównej ASP w Krakowie, spłacając w ten sposób symboliczny dług za wpływ na niego  współczesnej sztuki polskiej w czasach „odwilży”, kiedy jeszcze mieszkał w NRD.  Pozyskany w ten sposób księgozbiór liczy prawie 1200 książek oraz katalogów dotyczących sztuki nowoczesnej, współczesnej
i awangardowej XX w., historii sztuki dawnej, historii architektury, rzemiosła artystycznego, wzornictwa, scenografii i kostiumologii. Szczególnie cennym darem jest 34-tomowy The Dictionary of Art. W 2000 r. Georg Baselitz został Profesorem Honorowym Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.


fot. Andrea Bosio

Igor Mitoraj (1944-2014), studiował w ASP w Krakowie w latach1963-68, wybitny polski rzeźbiarz od 1968 r. tworzący poza granicami kraju we Włoszech oraz Francji. Zdobył uznanie i popularność na skalę międzynarodową. Głównym źródłem jego inspiracji był antyk. Przekazał Bibliotece katalogi oraz książki o swej twórczości.


źródło: tabloidonline.blog

Rafał Jabłonka, (ur. 1952), absolwent Politechniki Krakowskiej, po wyjeździe do Niemiec studiował historię sztuki. Marszand, kurator i kolekcjoner dzieł sztuki, należy do światowej ligi kolekcjonerów sztuki. Przekazał katalogi
z prowadzonej przez siebie Jablonka Galerie w Kolonii,
a także książki o sztuce.

Fot. A. Kaczmarz

Krystyna Czerni  (ur. 1957), historyk i krytyk sztuki,
w czasie studiów w Instytucie Historii Sztuki UJ była współpracownikiem Studenckiego Komitetu Solidarności. Do 2017 r. związana z IHS UJ. Pracowała także m.in.
w Telewizji Kraków. Obecnie współpracuje z IRSA. Autorka licznych książek i tekstów o sztuce, w tym o Jerzym Nowosielskim, a także programów telewizyjnych opartych na wywiadach z artystami. Przekazała Bibliotece swoje katalogi i książki o Jerzym Nowosielskim, a także o innych współczesnych polskich artystach.


źródło: galeriabielska.pl

Michał Marian Kliś (ur. 1945), grafik, plakacista, nauczyciel akademicki Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, na Wydziale Grafiki w Katowicach w latach 1969–1974; dyplom główny uzyskał w Pracowni Plakatu prof. Tadeusza Grabowskiego, dodatkowy z projektowania książki u prof. Stanisława Kluski oraz z malarstwa u prof. Andrzeja S. Kowalskiego. Studia z zakresu grafiki warsztatowej u profesorów Andrzeja Pietscha, Wojciecha Krzywobłockiego i Stanisława Gawrona. W 2000 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Od 1974 roku jest nauczycielem akademickim. Przez całe zawodowe życie związany był z katowickim Wydziałem Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Po usamodzielnieniu katowickiego wydziału w 2001 roku – pierwszy rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w latach 2001–2002 oraz rektor kadencji 2002–2005. Do 2018 roku prowadził Międzykierunkową Pracownię Projektowania Plakatu oraz Pracownię Projektowania Alternatywnego w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Od 2018 roku prowadzi zajęcia z komunikacji wizualnej i podstaw projektowania plastycznego na kierunku Architektura Wnętrz w Bielskiej Wyższej Szkole im. J. Tyszkiewicza w Bielsku-Białej. Jest autorem szeregu projektów znaków graficznych, a także scenografii i projektów dla Teatru Lalek Banialuka w Bielsku-Białej oraz bytomskiej Teatromanii.  Przekazał do zbiorów Gabinetu Plakatów Biblioteki Głównej ASP w Krakowie wiele swoich plakatów.


źródło: goldenline.pl

Piotr Kunce, właśc. Jerzy Piotr Kunce (ur.1947), polski grafik i plakacista, profesor sztuk plastycznych. Studiował na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie w latach 1967–1973. Dyplom uzyskał w Pracowni Plakatu Macieja Makarewicza i w Pracowni Litografii Włodzimierza Kunza. Zawodowo związany był z macierzystą uczelnią, od 1999 jako profesor. W 1981 objął stanowisko kierownika Pracowni Projektowania Plakatu. W 1996 otrzymał tytuł profesora sztuk plastycznych. Specjalizuje się w plakacie i projektowaniu graficznym, do 1996 zajmował się również grafiką artystyczną. Przekazał do Gabinetu Plakatów Biblioteki Głównej ASP w Krakowie wiele swoich plakatów.

fot. Piotr Kubic

Władysław Pluta (ur. 1949), ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie w 1968 r. W latach 1968-1974 studiował na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom uzyskał w pracowni prof. Ryszarda Otręby. W 1974 r. rozpoczął pracę pedagogiczną w Katedrze Komunikacji Wizualnej Wydziału Form Przemysłowych macierzystej uczelni. Jest emerytowanym profesorem zwyczajnym. Uprawia projektowanie graficzne oraz grafikę artystyczną. Wielokrotny laureat krajowych i międzynarodowych nagród w dziedzinie projektowania plakatu i książki, a także wyróżnień za działalność artystyczną i pedagogiczną. Prowadził także zajęcia dla studentów szeregu uczelni zagranicznych: Academy of Fine Arts and Design w Lubljanie (1995), Kent Instytute of Art and Design w Maidstone w Wielkiej Brytanii (1997, 1999), Ecole des Beaux-Arts w Tuluzie (1997, 1998), Hungarian University of Crafts and Design w Budapeszcie (1997), Academy of Fine Arts and Design w Bratysławie (1997), École de Design Université du Quebec a Montréal (1999), Accademia di Comunicazione di Milano (2000, 2001), w 2002 prowadził warsztaty z czeskimi studentami. Przekazał do zbiorów Biblioteki Głównej ASP w Krakowie wiele zaprojektowanych przez siebie plakatów, książek oraz okładek. Współpomysłodawca Galerii Jednej Książki Biblioteki Głównej ASP w Krakowie.


źródło: koneser.krakow.pl

Korska Bożena (ur. 1942 r.), studiowała na Wydziale Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom uzyskała w 1967 r. Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień, wystawiała swoje prace na licznych wystawach w kraju jak i za granicą. Jej mężem był Włodzimierz Kotkowski (1942-2011), artysta grafik, pedagog, profesor ASP w Krakowie oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego. Osiągnął on międzynarodowe sukcesy i uznanie, był mistrzem mezzotinty. Był laureatem wielu nagród i wyróżnień, wystawiał swoje prace na blisko 150 wystawach w kraju i za granicą. Po jego śmierci żona artysty przekazała do zbiorów Gabinetu Rycin Biblioteki Głównej ASP w Krakowie zestaw prac graficznych Włodzimierza Kotkowskiego.

źródło: culture.pl

Wieczorek Stanisław (ur. 1943), w latach 1962-1969 studiował na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Warszawie. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, scenografią i projektowaniem wystaw, przede wszystkim jednak różnymi formami grafiki: od plakatu, przez projektowanie książek, po systemy identyfikacji wizualnej. Po studiach rozpoczął pracę w macierzystej uczelni, z którą związany był do emerytury. W latach 1984-1992 był dyrektorem artystycznym dwumiesięcznika “Projekt”. W 1996 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Wielokrotnie pełnił funkcję prodziekana i dziekana Wydziału Grafiki ASP w Warszawie. Do zbioru Gabinetu Plakatów Biblioteki Głównej ASP w Krakowie przekazał wiele plakatów.

źródło: korzenna.pl

Górowski Mieczysław (1941-2011), w latach 1959–1966 studiował na ASP w Krakowie. Był profesorem na Wydziale Form Przemysłowych ASP w Krakowie. Wielokrotnie zapraszany z wykładami przez zagraniczne uniwersytety: Université du Quebec w Montrealu, Universidad de Santiago de Chile, Ecole des Beaux Arts de Toulouse, Ecole d’Architecture de Paris, Creation Gallery w Tokio. Laureat złotych medali na międzynarodowych wystawach plakatu w Colorado’83, Toyama’85, Mexico’92. Autor plakatów portretowych – hommage à Jan Paweł II, Vincent Van Gogh, Chagall, Salvador Dali, Joseph Beuys, Picasso oraz lidera “Solidarności” Lecha Wałęsy. Przekazał wiele swych plakatów do zbiorów Gabinetu Plakatów Biblioteki Głównej ASP w Krakowie.

Fot. Andrzej Banaś

Krzysztof Dydo, kolekcjoner, wydawca, impresario, kurator i organizator wystaw plakatów, właściciel imponującej kolekcji plakatów „Krzysztof Dydo Collection”, współwłaściciel Galerii Plakatu w Krakowie,  pomysłodawca Festiwalu Plakatu w Krakowie. Od 1960 roku systematycznie gromadzi polskie i zagraniczne plakaty. W jego kolekcji znajdują się plakaty kulturalne – filmowe, teatralne, operowe, festiwalowe, wystawowe, muzyczne oraz społeczne, polityczne, reklamowe. Jest to kolekcja dynamiczna i stale rosnąca. W 1985 roku  założył  pierwszą Galerię Plakatu w Kramach Dominikańskich przy ul. Stolarskiej 8-10 w Krakowie, działającą w ramach przedsiębiorstwa DESA. Od 1994 roku aż do dzisiaj działa ona jako galeria prywatna, której właścicielami są Krzysztof Dydo i Ewa Pabis. W październiku 2017 roku została otwarta druga galeria plakatu w Krakowie przy al. Focha 1 (w dawnym hotelu Cracovia), tzw. galeria „córka”. Galeria specjalizuje się w promocji i sprzedaży polskiego plakatu, organizuje wystawy tematyczne i indywidualne, konkursy, współpracuje z artystami oraz otwiera swoją przestrzeń na różne aktywności kulturalne. Krzysztof Dydo współpracuje z nami od wielu lat,  zorganizował i współorganizował  wiele wystaw plakatów ze zbiorów Gabinetu Plakatów Biblioteki Głównej ASP, od lat przekazuje do naszych  zbiorów plakaty  oraz wydawnictwa o plakatach.

Scroll to Top