Gabinet Rycin

Gabinet rycin

Zbiory Gabinetu Rycin stanowią część Zbiorów Graficznych Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. W większości zawierają one obiekty przejęte po dawnym Gabinecie Rycin, Klisz i  Fotografii Biblioteki Muzeum Techniczno-Przemysłowego.

Zasób Gabinetu Rycin liczy około 40.000 obiektów. W jego skład wchodzi dawna grafika
z różnych szkół europejskich, fotografie XIX i XX-wiecznych artystów związanych
z Krakowem oraz kolekcje: pocztówek, druków akcydensowych, książki artystycznej, ekslibrisów, jak również unikatowych wyklejek. Szczególnie cenny jest zbiór okładek książek i czasopism.

Znaczącą część zasobu stanowi krakowska grafika warsztatowa z pierwszej połowy XX wieku – prace profesorów i studentów krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych
oraz współczesna grafika polskich twórców.

W 2014 roku do zbiorów Gabinetu Rycin włączono cenny zasób dotychczas przechowywany w Bibliotece Wydziałowej Malarstwa i Rzeźby.

Zbiory mają znaczącą wartość historyczną oraz ikonograficzną, stanowią materiały edukacyjne dla studentów i są uzupełniane w oparciu o dary, wśród których szczególne znaczenie mają obiekty podarowane przez artystów związanych z Akademii Sztuk Pięknych  w Krakowie.

Kolekcja Gabinetu Rycin jest na bieżąco opracowywana cyfrowo, co umożliwia użytkownikom szerszy dostęp do jej zasobów. Aktualnie w katalogu elektronicznym znajduje się ponad 18.300 różnorodnych obiektów.

Wiele obiektów wchodzących w skład zbiorów Gabinetu Rycin było udostępnianych
na wystawy w kraju i za granicą, jak również publikowanych w wydawnictwach naukowych

Scroll to Top