Repozytorium ASP

Repozytorium artystyczno-naukowe to system, który pozwala gromadzić osiągnięcia artystyczne i publikacyjne pracowników krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

REPO ASP/Otwarta Baza Sztuki i Nauki ASP w Krakowie  zbiera w jednym miejscu osiągnięcia artystyczne, publikacje, projekty/granty, wydarzenia artystyczno-naukowe, a także profile artystów. System jest wizytówką Uczelni w zakresie upowszechnia dorobku artystyczno-naukowego artystów i pracowników.                      

W profilu artysty/pracownika oprócz dzieł sztuki i publikacji widoczna jest również jego aktywność zawodowa. Repozytorium artystyczno-naukowe daje również możliwość sporządzania różnego rodzaju raportów i sprawozdań na potrzeby poszczególnych artystów/pracowników i jednostek ASP.

Link do Repozytorium ASP

Scroll to Top