Katalog zbiorów graficznych

Elektroniczny katalog Zbiorów Graficznych Biblioteki Głównej im. Jana Matejki w Krakowie zawiera ponad 40.000 opisów bibliograficznych obiektów wraz z dołączonym do nich materiałem ikonograficznym. Są one przechowywane w dwóch gabinetach: Gabinecie Plakatów oraz Gabinecie Rycin. Należą do nich m.in. dokumenty życia społecznego, exlibrisy, fotografie, grafiki, książki artystyczne, okładki, plakaty, pocztówki, projekty oraz rysunki.
Katalog oparty jest na oprogramowaniu  DSpace 7, które pozwala zarówno na proste,
jak również i zaawansowane wyszukiwanie obiektów. Użytkownicy mogą wyszukiwać interesujące ich pozycje według zbiorów i kolekcji, tytułu, autora, nr inwentarzowego
czy indeksu haseł przedmiotowych.
Elektroniczna forma Katalogu Zbiorów Graficznych umożliwia łatwy dostęp do przechowywanych w Gabinetach materiałów ikonograficznych.
Praca przy opracowaniu zbiorów prowadzona jest na bieżąco i będzie kontynuowana aż do skatalogowania całości zbiorów.

Katalog zbiorów graficznych (link)

Scroll to Top