Rada Biblioteczna

Rada biblioteczna

Senacka Rada Biblioteczna
Kadencja (lata 2020-2024)
Skład:

 1. dr hab. Agata Kwiatkowska-Lubańska, prof. ASP
  Przewodnicząca SRB, Prorektor ds. Badań i Ewaluacji, Wydział Form Przemysłowych.
 2. mgr Sławomir Sobczyk, Dyrektor Biblioteki Głównej ASP w Krakowie,
 3. dr hab. Dorota Ogonowska, prof. ASP, Wydział Grafiki,
 4. mgr Katarzyna Różańska-Doligalska, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki,
 5. Katarzyna Wołczyńska, Przedstawicielka Samorządu Doktoranckiego,
 6. mgr Krystyna Szczur, Biblioteka Główna ASP w Krakowie,
 7. dr Małgorzata Zbroińska-Piątek, Wydział Architektury Wnętrz,
 8. dr hab. Mariola Wawrzusiak-Borcz, prof. ASP, Wydział Rzeźby,
 9. mgr Marta Osipczuk, Wydział Form Przemysłowych,
 10. dr Roman Dziadkiewicz, Wydział Intermediów,
 11. dr hab. Zbigniew Sałaj, prof. ASP, Wydział Malarstwa.

 

Scroll to Top