Nowe nabytki

Nowe nabytki

Proponujemy wszystkim naszym Czytelnikom nowe nabytki Biblioteki.
Gorąco zachęcamy do zapoznania się z wykazem najciekawszych i najnowszych książek zgromadzonych przez Bibliotekę. Wszystkie wymienione pozycje można wypożyczyć, bądź przejrzeć na miejscu w Czytelni Biblioteki Głównej.

NOWOŚCI KSIĄŻKOWE W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ ASP W KRAKOWIE

Zestawiono w maju 2024 roku

Bałus, Wojciech: Rzezczywistość wyabstrahowana oraz inne szkice z dziejów obrazu i teorii sztuki. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, copyright 2024.       ASP – Wypożyczalnia, sygn. 90763/IV.

Edward Dwurnik, tekst i wybór reprodukcji Maria Anna Potocka; projekt graficzny Michał Piekarski; redakcja Marcin Grabski; tłumaczenie Anna Basara – Exlibro. Olszanica : Wydawnictwo BOSZ, 2023. ASP – Magazyn Główny, sygn. 81984.

Dani Karavan: in memoriam, redakcja Bartłomiej Struzik; tłumaczenie na język angielski Nichlas Hodge. Kraków : Pracownia Projektowania Architektoniczno-Rzeźbiarskiego. Wydział Rzeźby. Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie : Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 2023. ASP – Magazyn Główny, sygn. 82001, ASP – Wypożyczalnia, sygn. 90769/IIII.

Drewnoślady: Włodzimierz Ciesielski, esej Tanita Ciesielska; redakcja i skład Zygmunt Murowaniecki; projekt graficzny Rafał Ciesielski; Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego. Łódź: Oficyna Wydawnicza MA,  2024. ASP – Magazyn Główny, sygn. 67679.

Grubba-Thiede, Dorota: Bala Leser / Zofia Woźna: pradźwięki w horyzontach ciszy = ancient sounds in the horizons of silence; tłumaczenie/translation: Maria Apanowicz. Orońsko : Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, 2023. ASP – Magazyn Główny, sygn. 82001.

Kisza, Sonia: Histeria sztuki: niemy krzyk obrazów. Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2024. ASP – Wypożyczalnia, sygn. 90775/V/1.

Lewartowicz, Urszula; Rożański, Andrzej: Animator kultury – profesja bez granic: kompetencje, satysfakcja, zaangażowanie. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2024. ASP – Wypożyczalnia, sygn. 90773/XVI/2.

Margolis, Hanna: Niewidzialna ręka: filmy animowane kobiet w (męskich) strukturach kinematografii w Polsce. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2024. ASP – Wypożyczalnia, sygn. 90777/XIV

Miłosz Pobiedziński: obiekty, instalacje, performance = Milosz Pobiedziński: objects, instalations, performance, redakcja, tłumaczenie i korekta językowa Agata Hołobut, Szymon Pindur; projekt graficzny Agnieszka Jucha-Kasperczyk; fotografie Miłosz Pobiedziński. Kraków: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2023. ASP – Magazyn Główny, sygn. 81981.

Ryszard Grzyb: w samym środku życia jest malarstwo = Ryszard Grzyb: in the center of life – painting, koncepcja wydawnictwa Ryszard Grzyb; redakcja i korekta Kamila Bulzacka-Mrzygłód; tłumaczenie Maria Apanowicz. Radom : Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, 2023. ASP – Magazyn Główny, sygn. 81987.

Zestawiono w kwietniu 2024 roku

Aby Warburg: początek drogi, na podstawie edycji krytycznej oraz opracowania Ulricha Pfisterera i Hansa Christiana Hönesa opracował i wstępem poprzedził Ryszard Kasperowicz. Gdańsk: Wydawnictwo słowa/obraz terytoria, 2023. ASP – Magazyn Główny, sygn.. 81961.

Castoldi, Alberto: Bibliofollia czyli szaleństwo czytania, przełożyła Joanna Ugniewska. Gdańsk : wydawnictwo słowo/obraz terytoria, 2023. ASP – Magazyn Główny, sygn.. 81943.

Czubińska, Magdalena: Polskie plakaty do roku 1914 w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie = Polish posters up to 1914 in the collection of the National Museum in Krakow; tłumaczenie na język angielski = English translation Marta Herudzińska-Oświecimska. Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2023.

Jarema: malarstwo = painting; wstęp = introduction Agata Małodobry; redakcja = editing Magdalena Płaza; tłumaczenie = translation Anna Basara, ExLibro. Olszanica : Wydawnictwo Bosz Szymanik i wspólnicy sp. jawna, 2024. ASP – Magazyn Główny, sygn.. 81933.

Józef Unierzyski (ok. 1861-1948): malarz akademicki, uczeń i zięć Jana Matejki, rodem z mazowieckiej szlachty, redakcja Bogumiła Umińska; Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Ciechanów: Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, 2023. ASP – Magazyn Główny, sygn. 81983.

Łukaszewicz, Piotr: Artes: nowocześni plastycy lwowscy; opracowanie i posłowie Andrij Bojarow. Wrocław : Wydawnictwo Ossolineum, 2023. ASP – Magazyn Główny, sygn.. 81986.

Niemira, Konrad: Bazgracz: trzy eseje o Norblinie. Gdańsk : Fundacja Terytoria Książki, 2022. ASP – Magazyn Główny, sygn.. 81969.

Starczenko, Natalia: Ukraińskie światy Rzeczpospolitej; z ukraińskiego przełożyli Tomasz Hodana, Katarzyna Kotyńska. Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2024. ASP – Magazyn Główny, sygn.. 81947.

Władysław Hasior: rzeźba i asamblaż = sculpture and assembladge; opracowanie, tekst i wybór prac Julita Dembowska; tłumaczenie: Anna Basara. Olszanica : BOSZ, 2024. ASP – Magazyn Główny, sygn.. 81935.

Wróblewski i po…: sztuka realizmu bezpośredniego = Wróblewski and after…, pod redakcją/edited by Małgorzaty Kozieł i Marcina Lachowskiego. Lublin : Muzeum Narodowe w Lublinie, 2023. ASP – Magazyn Główny, sygn.. 81984.


Zestawiono w marcu 2024 roku

Arkadia; koncepcja katalogu i redakcja naukowa Agnieszka Rosales Rodriguez, Antoni Ziemba. Warszawa : Muzeum Narodowe w Warszawie, 2023. ASP – Magazyn Główny, sygn.. 81882.

Bednarczyk, Andrzej: Bajki Minotaura = The Minotaur’s fables; redakcja tekst,  tłumaczenia Robert Domżalski; projekt i opracowanie typograficzne Zbigniew Prokop. Kraków : Starmach Gallery, 2024. ASP – Magazyn Główny, sygn.. 81905.

Centrum żywe: XV lat CSW Znaki Czasu w Toruniu: prace z kolekcji CSW = Living centre; 15 years of the Coca Znaki Czasu in Torun: works from The Coca Collection; red. Krzysztof Stanisławski, Aneta Kompanowska; teksty Krzysztof Białowicz, Sebastian Dudzik, Dobrila Denegri, Anna Kompanowska, Michał Korolko, Anna Kroplewska-Gajewska, Wacław Kuczman, Piotr Lisowski, Paweł Łubowski, Stefan Mucha, Tomasz de Rosset, Krzysztof Stanisławski; tłumaczenia Anna Wójtowicz. Toruń : Centrum Sztuki Współczesnej “Znaki Czasu” w Toruniu, 2023. ASP – Magazyn Główny, sygn.. 81874.

Encyklopedia Krakowa. T. 1, A-M; redaktor naukowy: Jacek Purchla; Biblioteka Kraków, Muzeum Krakowa. Kraków : Biblioteka Kraków : Muzeum Krakowa, 2023. ASP – Magazyn Główny, sygn.. 81880.

Encyklopedia Krakowa. T. 2, N-Ż; redaktor naukowy: Jacek Purchla; Biblioteka Kraków, Muzeum Krakowa. Kraków : Biblioteka Kraków : Muzeum Krakowa, 2023. ASP – Magazyn Główny, sygn.. 81881.

Jacek Malczewski: malarz; redakcja: Maria Gołąb; autorzy: Maria Gołąb, Arkadiusz Krawczyk, Paweł Napierała, Aleksandra Nieścioruk, Agnieszka Skalska, Agniszka Wajroch. Poznań : Muzeum Narodowe, 2023. ASP – Magazyn Główny, sygn.. 81870.

Konserwacja i prewencja jako niezbędny element opieki nad zbiorami w Zamku Pieskowa Skała = Conservation and prevention as a necessery element of care for the collection at the Pieskowa Skała Castle; praca zbiorowa, redakcja merytoryczna Ewa Wiłkojć; tłumaczenie Alicja Gorgoń. Kraków : Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, 2023. ASP – Magazyn Główny, sygn.. 81900.

Rekowski, Mirosław: Rzecz Kaszubska: studium założeń projektowych identyfikacji wizualnej regionu. Gdańsk : Wydział Wzornictwa Akademia Sztuk Pięknych, 2023. ASP – Magazyn Główny, sygn.. 81887.

Rostworowska-Kenig, Weronika: Nekropolia Wawelska w latach 1796-1946: od mauzoleum królewskiego do panteonu narodowego. Kraków : Wydawnictwo Zamku Królewskiego na Wawelu, 2023. ASP – Magazyn Główny, sygn.. 81908.

Teresa Kotkowska-Rzepecka: malarstwo = painting, autor katalogu = catalog author Joanna Gościej-Lewińska; tłumaczenia = translations Michał Szostało, Karol Thornton-Remiszewski. Kraków : Nowohuckie Centrum Kultury = Nowa Huta Cultural Centre : współpraca wydawnicza = editorial collaboration Przedsiębiorstwo Społeczne Agencja Artystyczna GAP, 2020. ASP – Magazyn Główny, sygn.. 81883.

Tony Cragg: rzeźby i  prace na papierze = sculptures and works on paper; red. Krzysztof Stanisławski, Anna Kompanowska; teksty Demostenes Davvetes, Jan Debbaut, Irena Grzesiuk-Olszewska, Michael Hering, Krzysztof Stanisławski, Jon Wood; tłumaczenie Monika Ujma z angielskiego na polski, z polskiego na angielski, Edyta Grotek z niemieckiego na polski, Filip Tetla z greckiego na polski i angielski. Toruń : Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu ; Warszawa : Wydawnictwo ARKADY, 2023. ASP – Magazyn Główny, sygn.. 81873.


Zestawiono w lutym 2024 roku

Chojnacka, Barbara: Życie artystyczne w Bydgoszczy 1920-1939, tłumaczenie na język angielski Lucyna Tate; Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Bydgoszcz: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, 2023. ASP-Magazyn Główny, sygn. 81867.

Filipek, Sławomir (ksiądz): Malarstwo Fryderyka Pautscha. Kraków: Wydawnictwo Homo Dei, 2023. ASP-Magazyn Główny, sygn. 81849.

Łenyk-Barszcz Joanna; Barszcz, Przemysław: Sekrety mistrzów: wielcy twórcy i tajemnice ich dzieł. Warszawa: Fronda, 2024. ASP – Wypożyczalnia, sygn.. 90753/V/1.

Magdalena Abakanowicz: rzeźba = sculpture, opracowanie, tekst i wybór prac Julita Deluga; tłumaczenie: Anna Basara. Olszanica: BOSZ, 2023. ASP-Magazyn Główny, sygn. 81830.

Maniak, Krzysztof: Po naturze; wstęp i opieka kuratorska Sebastian Cichocki. Kraków: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki; Tarnów: Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie – Instytucja Kultury Miasta Tarnowa, 2023. ASP-Magazyn Główny, sygn. 81877.

Burdajewicz, Julia [et al.]: Materiały i techniki: poradnik dla artysty współczesnego, przedmowa Iwona Szmelter. Warszawa : Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków, 2023. ASP-Magazyn Główny, sygn. 81844; ASP – Wypożyczalnia, sygn.. 90744/XV, 90748/XV.

Mrozowski, Przemysław: Portret w Polsce XVI wieku. Warszawa: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2019. ASP-Magazyn Główny, sygn. 81868.

Ostrowski, Jan K.: Portret w dawnej Polsce. Warszawa: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2019. ASP-Magazyn Główny, sygn. 81869.

Strathern, Paul: Florencja: od Dantego do Galileusza; tłumaczenie Anna Dzierzgowska. Kraków: Hi:story, 2023. ASP-Magazyn Główny, sygn. 81836.

Strzemiński, Władysław: Teoria widzenia [redakcja naukowa Iwona Luba; przedmowa Julian Przyboś]. Łódź : Muzeum Sztuki, 2016. ASP-Magazyn Główny, sygn. 81852.


Zestawiono w grudniu 2023 r.

Cohen-Solal, Annie: Picasso: geniusz, ikona, legenda, biografia buntownika; tłumaczenie Justyna Nowakowska. Kraków: Znak Koncept, 2023. ASP – Magazyn Główny, sygn.. 81800.

Davies, Norman: Galicja; przekład Bartłomiej Pietrzyk. Kraków: Znak Horyzont, 2023. ASP – Magazyn Główny, sygn.. 81801.

Drenda, Olga: Słowo humoru. Kraków: Karakter, 2023. ASP – Magazyn Główny, sygn.. 81822.

Dzimira-Zarzycka, Karolina: Samotnica: dwa życia Marii Dulębianki. Warszawa: Marginesy, 2022. ASP – Magazyn Główny, sygn. 81805.

Jan Matejko: przedobrazy = Jan Matejko: antepaintings, redaktor prowadząca Katarzyna Flera; tłumaczenie Jarek Sawiuk. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2023. ASP – Magazyn Główny, sygn. 81722.

Jendrzejczyk, Damian: Artystyczny powrót do przeszłości: sztuka polska dwudziestolecia międzywojennego: katalog wystawy: Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, 14 kwietnia – 9 lipca 2023. Radom : Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, 2023. ASP – Magazyn Główny, sygn. 81784.

Kulisy kroju i szycia = The art of cuting and sewing / koncepcja i redakcja publikacji / author and editor: Kamil Kuzko; tekst / text: Magdalena Kulesza-Fedkowicz; tłumaczenie / translation: Mateusz Durczak; fotografie / photography: Zbigniew Bajek [i 10 pozostałych]. Kraków: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, © Copyright 2023. ASP – Magazyn Główny, sygn.. 81729.

Morelli, Laura: Skradziona dama; tłumaczenie Anna Cichowicz. Warszawa : LeTra, 2023. ASP – Magazyn Główny, sygn.. 81810.

Motyl, Marta: Sztuka świętowania: od Ostatniej wieczerzy do Maskarady: Leonardo, Breugel, Artemisia, Renoir, Makowski i inni. Warszawa : Wydawnictwo Lira, 2023. ASP – Magazyn Główny, sygn.. 81813.

Polski mężczyzna 1910-2010: katalog wystawy = Polish man 1910-2010: exhibition catalogue / wybór i koncepcja = selection and concept Iwona Rajkowska; redakcja naukowa = edited by Robert Kotowski; wersja angielska = English version Iwona Rajkowska; autorzy not katalogowych = autors of catalogue notes Agnieszka Bartków [i 18 pozostałych]. Kielce: Muzeum Narodowe w Kielcach, 2023. ASP – Magazyn Główny, sygn.. 81792.

Szydłowska, Agata: Futerał: o urządzaniu mieszkań w PRL-u. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2023. ASP – Magazyn Główny, sygn.. 81799.

Śmierć i życie: sztuka Ireny Nawrot = Death and life: the art of Irena Nawrot, teksty Sylwia Hejno, Irena Nawrot; tłumaczenie Krystian Kamiński. Lublin : Instytut Sztuk Pięknych. Wydział Artystyczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, © 2023. ASP – Magazyn Główny, sygn.. 81794.

Techniki i metody pozyskiwania obrazu trójwymiarowego = Techniques and methods for the acquisition of three-dimensional images, redakcja naukowa Lech Polcyn; tłumaczenie Lingua Lab s.c. Kraków: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2023. ASP – Magazyn Główny, sygn.. 81725; ASP – Wypożyczalnia, sygn. 90710/XII.

Wy-twórcy książek: historia społeczności wydawniczej w czasach PRL-u, pod redakcją Jacka Mrowczyka. Kraków: Wydawnictwo Karakter; Katowice: ASP, 2023. ASP – Magazyn Główny, sygn.. 81789; ASP – Wypożyczalnia, sygn. 90722/X/3.

Zientek, Sylwia: Tylko one: polska sztuka bez mężczyzn: Muter, Rajecka, Szapocznikow, Bilińska, Kobro i inne. Warszawa: Wydawnictwo Agora, 2023. ASP – Magazyn Główny, sygn.. 81802.


Zestawiono w listopadzie 2023 r.

Cut & Run: a history of cutting shapes out of cardboard, spraying paint through them and then running away, Banksy. [London]: Cut & Run Productions Ltd., 2023. ASP-Magazyn Główny, sygn. 81702.

Ekspresja: lwowska rzeźba rokokowa, autorzy Andrzej Betlej, Agata Dworzak, Jan K. Ostrowski, Joanna Pałka; redakcja Paweł Doś, Ewa Zamorska–Przyłuska (współpraca). Kraków: Wydawnictwo Zamku Królewskiego na Wawelu, 2023. ASP-Magazyn Główny, sygn. 81718.

Gilson, Étienne: Materie i formy: pojetyki szczegółowe sztuk głównych; przekład: Maria Gawron-Zaborowska. Warszawa: Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, 2023. ASP-Magazyn Główny, sygn. 81676.

Hrycak, Jarosław: Ukraina: wyrwać się z przeszłości; z ukraińskiego przełożyły Katarzyna Kotyńska, Joanna Majewska-Grabowska. Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2023. ASP-Magazyn Główny, sygn. 81732.

Kardas, Karolina: Body temple = ciało-świątynia: związki ciała i architektury, tłumaczenie Łukasz Kotyński. Gdańsk: Karolina Kardas, 2023. ASP-Magazyn Główny, sygn. 81679.

Kowal, Paweł: Abakanowicz: trauma i sława. Warszawa: Wydawnictwo Agora, 2023. ASP-Magazyn Główny, sygn. 81698.

Krasnowolski, Bogusław: Ochrona zabytków: historia, doktryny, systemy prawne. Kraków: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2023. ASP-Magazyn Główny, sygn. 81461, ASP-Wypożyczalnia sygn.. 90665/XV.

Laing, Olivia: Miasto zwane samotnością: o Nowym Jorku i artystach osobnych; przełożyła Dominika Cieśla-Szymańska. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2023. ASP-Magazyn Główny, sygn.. 81449.

Nowosielski, the author of texts and selection of illustrations Krystyna Czerni. Warsaw: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland, 2023. ASP-Magazyn Główny, sygn. 81614.

Markowska, Anna: Sztuka i rewolucja: wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie. Kraków: Universitas,2023. ASP-Magazyn Główny, sygn. 81690.

Mielnik, Magdalena: Dobrzy przyjaciele, dobre przyjaciółki: malarstwo w Gdańsku w XIX wieku. Gdańsk : Muzeum Narodowe, 2023. ASP-Magazyn Główny, sygn. 81773.

Piotr Bożyk: obiekty kinetyczne = kinetic objects, autorzy tekstów Joanna Gościej-Lewińska, Piotr Bożyk, Andrzej Szczerski, Grzegorz Stec; tłumaczenia Michał Starz, Agata Hołobut; projekt graficzny Władysław Pluta. Kraków: Nowohuckie Centrum Kultury, [2023] + płyta DVD. ASP-Magazyn Główny, sygn.. 81691.

Pryshchenko, Svitlana V.: Poster and new media: a visual language of advertising graphics: monograph. Kyiv: Kondor, 2023. ASP-Magazyn Główny, sygn.. 81734.

Skończony – nieograniczony: Mikołaj Kopernik w twórczości Bronisława Chromego, teksty Grażyna Chromy-Rościszewska, Grzegorz Wyszogrodzki; redakcja Joanna Ziętkiewicz-Kotz. Kraków: Fundacja im. Bronisława Chromego, 2023. ASP-Magazyn Główny, sygn.. 67626.

.Stanisław Baj, teksty = texts Wiesław Myśliwski, Magdalena Sołtys, Anna Wachta; wybór prac = selection of works Stanisław Baj, Anna Wachta; tłumaczenie = translation Anna Basara. Olszanica: Wydawnictwo Bosz, 2023. ASP-Magazyn Główny, sygn.. 81473.


Zestawiono we wrześniu 2023 r.

Nowe nabytki 2023-09

Bourriaud, Nicolas: Postprodukcja: kultura jako scenariusz – jak sztuka przeprogramowuje współczesny świat, tłumaczenie i opracowanie Łukasz Białkowski. Kraków : Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2023. ASP-Magazyn Główny, sygn.. 81620; ASP-Wypożyczalnia, sygn.. 90692/IV.

Bownik: podszerstek = undercoat, red.naukowa Magdalena Ziółkowska; teksty Ernst van Alphen et al.; tłumaczenie Soren Gauger, Jerzy Juruś, Andrzej Wajs. Kraków : Muzeum Sztuki  i Techniki Japońskiej Manggha, 2023. ASP-Magazyn Główny, sygn.. 81598

Collective for design: an active teaching and learning methodology for collaborative art and design disciplines withwin the frameworks of sustainable development, editors Marta Miaskowska, Jeremy Hugh Aston, Marta Varzim. [Matosinhos] : esad-idea, 2023. ASP-Magazyn Główny, sygn.. 81451.

Czreni, Krystyna: Nowosielski – sztuka sakralna: Podlasie, Warmia i Mazury, Lublin. Białystok: Muzeum Podlaskie, 2023. ASP-Magazyn Główny, sygn.. 81583.

Czreni, Krystyna: Nowosielski w Warszawie i na Mazowszu: sztuka sakralna. Kraków: Szpalanka Lab, 2023. ASP-Magazyn Główny, sygn.. 81582.

Foster, Hal; Krauss,Rosalind; Bois, Yves-Alain; Buchloh, Benjamin H.D.; Joselit, David: Sztuka po 1900 roku: modernizm, antymodernizm, postmodernizm, przekład Małgorzata Szubert, Dorota Skalska-Stefańska, Anna Cichowicz. Warszawa: Wydawnictwo Arkady, 2023. ASP-Magazyn Główny, sygn.. 81585.

Laskowska, Magdalena; wstęp: Andrzej Szczerski: Wyspiański: szkicowniki i rysunki w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie. Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie,  2023. ASP-Magazyn Główny, sygn.. 81573.

Podożarska, Aleksandra; przedmowa Renata Sobczak-Jaskulska, Barbie – nieznane oblicza. Poznań : Muzeum Narodowe w Poznaniu, 2023. ASP-Magazyn Główny, sygn.. 81655.

Pomian, Krzysztof: Od skarbca do muzeum, przełożył Tomasz Stróżyński. Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria : Fundacja Terytoria Książki, 2023. ASP-Magazyn Główny, sygn.. 81592.

Roelofs, Pieter; Weber, Georg J.M.; Cornelis, Bart; Frissen, Bente; Pénot, Sabine; Schütt, Christian; Seifert, Christian Tico; Suchtelen von, Ariane; Wiesema, Marjorie E.:  Vermeer; translations dutch-englisch Pierre Bouvier, Kist & Kilian, german-english Gerald Brennan, John Nicholson and Sophie Kidd. Amsterdam : Rijksmuseum ; Veurne : Hannibal Book; London ; New York : Thames & Hudson, 2023. ASP-Magazyn Główny, sygn.. 81553.

Ryciak, Ula: Światłoczuła: kadry z życia Zofii Chomętowskiej. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2023. ASP-Magazyn Główny, sygn.. 81616.

Schwartz, Gary: Vermeer: zbliżenia, tłumaczenie Bożena Mierzejewska. Warszawa: Wydawnictwo Arkady, 2022. ASP-Magazyn Główny, sygn.. 81221.

Turowski, Andrzej: Dziura w całym: o sztuce i historii sztuki współczesnej. Warszawa:  Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2023. ASP-Magazyn Główny, sygn.. 81618.

Szostak, Michał: Sztuka zarządzania, zarządzanie sztuką. Łódź; Warszawa: Społeczna Akademia Nauk, 2023. ASP-Magazyn Główny, sygn.. 81601.

Zaucha, Tomasz: Dawne malarstwo portretowe ze zbiorów Muzeum Narodowego                  w Krakowie. Kraków : Muzeum Narodowe w Krakowie, 2023. Katalogi Zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie. Nowa Seria. ASP-Magazyn Główny, sygn.. 81631.

Scroll to Top