Wypożyczalnia ASP

Wypożyczalnia

Wypożyczalnia Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie jest zlokalizowana
w Bibliotece Głównej przy ul. Smoleńsk 9 na drugim piętrze. Została ona założona w trosce
o potrzeby wszystkich naszych studentów i pracowników Akademii.
Książki gromadzone przez Wypożyczalnię są szczegółowo dobierane pod katem zainteresowań naszych czytelników.

Księgozbiór Wypożyczalni uporządkowany jest w 18 działach tematycznych:

         I Historia sztuki polskiej
         II Artyści polscy
         III Artyści obcy
         IV Filozofia i teoria sztuki
         V Historia sztuki i kultury powszechnej
         VI Architektura i architektura wnętrz
         VII Rzeźba
         VIII Malarstwo
         IX Rysunek i grafika
         X Grafika użytkowa
         XI Rzemiosło artystyczne i wzornictwo
         XII Fotografia
         XIII Intermedia
         XIV Teatr, kino, kostiumologia i moda
          XV Konserwacja i restauracja dzieł sztuki
          XVI Edukacja i szkolnictwo artystyczne
          XVII Muzea
          XVIII Cracoviana

Wyszukiwanie interesujących wydawnictw jest łatwe, dzięki wolnemu dostępowi do półek.
Korzystanie z usług Wypożyczalni jest możliwe po okazaniu aktualnej karty bibliotecznej lub legitymacji studenckiej/pracowniczej.

ZAPISY DO WYPOŻYCZALNI ASP

Zapisu do Wypożyczalni ASP można dokonać w Bibliotece Głównej ASP przy
ul. Smoleńsk 9 (II piętro) w godzinach otwarcia biblioteki.

Prawo do korzystania z Wypożyczalni ASP mają:

 • pracownicy ASP,
 • studenci ASP (stacjonarni, niestacjonarni, podyplomowi i doktoranci).


Do korzystania ze zbiorów Wypożyczalni ASP uprawnia karta biblioteczna lub legitymacja pracownicza (w przypadku pracowników) i legitymacja studencka (w przypadku studentów) ważna przez 1 rok. Warunkiem zapisu do Wypożyczalni ASP jest okazanie ważnej legitymacji studenckiej (studenci) lub dowodu osobistego (pracownicy) i wypełnienie deklaracji.       

ZAMAWIANIE KSIĄŻEK

 • w celu zamówienia książki należy się zalogować na swoje konto podając numer legitymacji studenckiej/pracowniczej lub karty bibliotecznej (numer pod kodem kreskowym) oraz hasło. Hasłem jest PESEL,
 • zamówienie elektroniczne jest możliwe, gdy książka ma status “dostępna” i lokalizację “ASP-Wypożyczalnia”,
 • odbioru książki można dokonywać w ciągu 6 dni od daty zamówienia, po upływie tego czasu książka wraca do magazynu, a system biblioteczny nadaje jej status “dostępna”.

 

WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK

 • wypożyczenia i zwrotu książek dokonuje się w Czytelni Biblioteki Głównej ASP,
 • aby odebrać zamówioną książkę należy zgłosić się osobiście do bibliotekarza dyżurującego w Czytelni ASP i przedstawić ważną legitymację studencką,
 • Czytelnik może wypożyczyć 3 książki na okres jednego miesiąca, z możliwością jednej prolongaty na kolejny miesiąc.

PROLONGATA KSIĄŻEK

 • Czytelnik może dokonać jednej prolongaty (przedłużenia) drogą elektroniczną na kolejne 30 dni,
 • w celu dokonania prolongaty należy się zalogować na swoje konto i przejść do zakładki “stan konta”, następnie na liście wypożyczonych książek zaznaczyć pozycje do prolongaty i potwierdzić przyciskiem “prolonguj”,
 • optymalnie jest dokonywać prolongaty tuż przed upływem terminu wypożyczenia, ponieważ jest ona naliczana od dnia jej zgłoszenia,
 • prolongaty można dokonać również telefonicznie, e-mailowo lub osobiście
  u bibliotekarza.

 

Scroll to Top