Zajęcia i szkolenia biblioteczne

Biblioteka Główna Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie oferuje możliwość przeprowadzenia zajęć bibliotecznych, czyli zajęć z organizacji, funkcjonowania i korzystania z Biblioteki.
Zajęcia są skierowane i przeznaczone dla zorganizowanych grup studentów, doktorantów i innych osób, które chcą w przyszłości korzystać z Biblioteki Głównej ASP.
W czasie spotkania omawiane są najważniejsze zasady korzystania z Biblioteki Głównej ASP,  prezentowane są katalogi biblioteczne, bazy danych oraz repozytorium uczelniane. Dodatkowym elementem zajęć jest krótki wykład na temat historii Biblioteki Głównej ASP.
Spotkanie trwa ok. 1,5 godz. i prowadzone jest przez doświadczonego pracownika Biblioteki Głównej ASP.

Kontakt: biblioteka@asp.krakow.pl

Scroll to Top