Współpraca

Współpraca

Biblioteka Główna Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w celu zwiększenia efektywności usług informacyjno-bibliotecznych, prowadzenia wymiany wydawnictw, podwyższania kompetencji zawodowych pracowników oraz rozwijania prac naukowo-badawczych w dziedzinie bibliotekarstwa i informacji naukowej – współpracuje z wieloma bibliotekami krajowymi i zagranicznymi oraz z instytucjami kultury, a także jest członkiem organizacji bibliotekarskich o zasięgu ogólnopolskim. Działania te są zgodne z realizowaną przez Bibliotekę Główną Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki misją oraz kreowaniem dobrego wizerunku biblioteki w środowisku akademickim i artystycznym.

Scroll to Top