Misja

Biblioteka Główna Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie pełni rolę ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie o zadaniach naukowych, informacyjnych, dydaktycznych i usługowych.

Misją Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie jest zbudowanie nowoczesnego centrum informacji oraz utrzymywanie najwyższego poziomu działalności w celu aktywnego wspierania procesów naukowo-badawczych, artystycznych  i edukacyjnych. Pełni również funkcję ogólnodostępnej biblioteki publicznej służącej zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych mieszkańców Krakowa i województwa małopolskiego. 

Scroll to Top