Gabinet Plakatów

Gabinet plakatów

Zbiory Gabinetu Plakatów BG ASP stanowią część zbiorów graficznych przechowywanych w Gabinecie Rycin BG ASP. Powstały one z połączenia eksponatów ze zbiorów Muzeum Techniczno-Przemysłowego (ok. 400 obiektów), przekazanych ASP w Krakowie po likwidacji Muzeum, oraz zbiorów własnych Akademii. Uważana są za jedne z najcenniejszych zachowanych w polskich placówkach kulturalnych i naukowych. Systematycznie uzupełniane liczą one 20 000 obiektów. W zbiorach przechowywane są głównie prace artystów związanych z Akademią : profesorów, studentów. Gromadzone są także prace dokumentujące życie artystyczne Krakowa. Kolekcja jest  nie tylko zbiorem muzealnym ale równocześnie pomocą dydaktyczną dla studentów, stąd znajdują się w niej prace wszystkich najwybitniejszych twórców  plakatu polskiego (m.in. twórców polskiej szkoły plakatu). Jest to zbiór otwarty, to znaczy regularnie i sukcesywnie powiększany na drodze darów artystów i instytucji.

Ze względu na tematykę plakaty można podzielić na:

plakaty teatralne , filmowe, polityczne (m.in. zbiór plakatu socrealistycznego), społeczne (np. plakaty BHP), wystawowe, sportowe.

Plakaty wielokrotnie były i są udostępniane na wystawy organizowane przez placówki muzealne i galerie, a także wykorzystywane były jako materiał ilustracyjny w wielu wydawnictwach książkowych.

Scroll to Top