Czasopisma online w wolnym dostępie

BazHum – Bibliograficzna baza czasopism
BazHum – Pełnotekstowa baza czasopism
Polish Illustrated Artjournals – digitized – Heidelberg University Library: Polish Illustrated Artjournals – digitized (uni-heidelberg.de)
Portal Czasopism Naukowych – https://www.ejournals.eu/
Artifex – http://www.artifex.uksw.edu.pl/index_artifex.html
Artifex Novus – https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/an
Artium Questiones – https://pressto.amu.edu.pl/index.php/aq/issue/archive
Artluk – http://www.artluk.com/
Aspiracje – https://leksykon.asp.waw.pl/aspiracje/
Cenne, Bezcenne, Utracone – http://cennebezcenne.pl/czasopismo/ 
ELEMENTY. Sztuka i Dizajn – https://elementymag.art/
Folia Historiae Artium – http://pau.krakow.pl/index.php/pl/wydawnictwo/strony-czasopism/folia-historiae-artium/biezacy-numer
Formy – https://formy.xyz/
ICAR – https://icarthejournal.asp.waw.pl   
Ikonotheka – https://ikonotheka.pl/resources/html/articlesList?issueId=13809
inAW Journal – https://inawjournal.pl/
Kurier Konserwatorski – https://ksiegarnia.nid.pl/produkt/kurier-konserwatorski/
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki – https://journals.pan.pl/kaiu
Magazyn Szum – http://www.magazynszum.pl
MOCAK Forum – https://www.mocak.pl/mocak-forum-archiwum
Modus. Prace z historii sztuki – https://modus.ihs.uj.edu.pl/numery-online
Notes Na 6 Tygodni – https://nn6t.pl/
Ochrona Zabytków – https://ochronazabytkow.nid.pl/
Obieg – http://www.obieg.pl/
On Diseno nr:  393394395396, 397398-399, 400, 401
Quart – https://quart.uni.wroc.pl/
RESTARTmag – https://restartmag.art/
Rocznik Historii Sztuki – https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/rhs
Spotkania z Zabytkami – https://issuu.com/hereditas
Wiadomości ASP – http://www.wiadomosci.asp.krakow.pl/
Wiadomości Konserwatorskie – www.wiadomoscikonserwatorskie.pl
Zeszyty Malarstwa

Wybrane czasopisma i książki w postaci cyfrowej

Cyfrowa kolekcja czasopism polskich – http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/CKCP.html
Architekt
Architektura i Budownictwo
Arkady
Chimera
Czasopismo Techniczne. Architektura. Politechnika Krakowska
Rzeczy Piękne
Sztuki Piękne
Tygodnik Ilustrowany
Wydawnictwo Towarzystwa „Polska Sztuka Stosowana” ; materiały
Teka Grona Konserwatorów Galicyi Zachodniej

Scroll to Top