Katalog kartkowy

Katalog kartkowy
  • Katalog tradycyjny czyli kartkowy narodził się z chęci lepszej organizacji narastających liczebnie zbiorów i sprawniejszego ich udostępniania czytelnikom w początkach XX wieku,
  • Chronologicznie pierwszy był katalog rzeczowy czyli przedmiotowy pomagający poruszać się w dziedzinach wiedzy, które prezentują książki i czasopisma będące własnością biblioteki. Potem powstał katalog alfabetyczny, układający woluminy alfabetycznie według nazwisk i tytułów,
  • Nasze katalogi kartkowe obejmują wydawnictwa od najstarszych (tych z Biblioteki Muzeum Techniczno-Przemysłowego) – do roku 2004, kiedy to Biblioteka zamknęła tradycyjne katalogowanie na rzecz tylko i wyłącznie katalogowania komputerowego,
  • Na kartach katalogowych różnej proweniencji, spisanych w różnej technice zamknięta jest historia polityki gromadzenia, opracowania zbiorów oraz udostępniania ich czytelnikom w naszej Bibliotece,
  • Najstarsze karty, często ręcznie pisane znajdują się w trzech zabytkowych szafach stojących w Czytelni, zawierających wydawnictwa od najstarszych do 1989,
  • Zaraz przy wejściu do Biblioteki stoi bardzo współczesny katalog kartkowy, będący kontynuacją poprzedniego, obejmujący książki wydane w latach 1990-2003
  • Przy korzystaniu z szufladek katalogu nie można wyciągać kart katalogowych
  • Korzystając z wydawnictw na miejscu wypisujemy rewersy. Z książki lub czasopisma  wydanego przed 1945 rokiem można skorzystać wypełniając specjalny rewers, na pozostałe wydawnictwa obowiązuje zwykły, skrócony rewers.
Scroll to Top