Otwarta Baza Sztuki i Nauki ASP w Krakowie

Otwarta Baza Sztuki i Nauki ASP w Krakowie  składa się z dwóch modułów: Repozytorium Artystyczno-Naukowego i Katalogu Zbiorów Graficznych. W ramach wdrożenia wykorzystana została najnowsza wersja systemu DSpace 7, który obecnie jest jednym z najlepszych programów na świecie deponujących dorobek artystyczno-naukowy różnego rodzaju uczelni wyższych. Otwarta Baza Sztuki i Nauki ASP w Krakowie jest najlepszym narzędziem do gromadzenia i upowszechniania dorobku artystów i naukowców oraz różnego rodzaju materiałów wykorzystywanych w procesie naukowym i edukacyjnym uczelni. Otwarta Bazia Sztuki i Nauki ASP w Krakowie pozwala deponować zbiory graficzne Biblioteki Głównej ASP z zasobów Gabinetu Plakatów i Gabinetu Rycin. Do podstawowych funkcji Otwartej Bazy Sztuki i Nauki ASP należą: gromadzenie, opracowanie, udostępnianie, upowszechnianie, archiwizacja dorobku intelektualnego społeczności naukowej i artystycznej.
Nieodzownym elementem repozytorium jest Open Access/Otwarty Dostęp, który w pełni pozwala użytkownikowi korzystać z bezpośredniego dostępu do reprodukcji dzieła sztuki oraz pełnego dostępu do treści publikacji. Otwarta Baza Sztuki i Nauki ASP w Krakowie gwarantuje możliwość publikowania w Otwartym Dostępie – w związku z tym znaczna część prac zamieszczonych w repozytorium znajdować się będzie w w/w formie.

Link do Otwartej Bazy Sztuki i Nauki ASP w Krakowie

Scroll to Top