GJK 2024 –

Galeria Jednej Książki

Po kilkuletniej przerwie spowodowanej pandemią oraz remontem budynku w 2024 r. wznowiła swą działalność Galeria Jednej Książki. Powstała ona w 2005 r. z inicjatywy prof. Władysława Pluty, który zaprojektował wiele plakatów do wystaw w niej. Ściśle połączona z Biblioteką Galeria Jednej Książki, poświęcona jest nie tylko książce artystycznej, ale szeroko rozumianej sztuce związanej z książką. Znajduje się  ona w modernistycznej czytelni Biblioteki Głównej ASP w Krakowie przy ul. Smoleńsk 9, projektu Franciszka Mączyńskiego i Tadeusza Stryjeńskiego z zachowanym wyposażeniem, projektu Karola Homolacsa, dawnej biblioteki Muzeum Techniczno-Przemysłowego w Krakowie, działającego w latach 1868-1950. Nawiązuje do jego bogatej tradycji, ale przede wszystkim korzysta z dorobku oraz osiągnięć współczesnych artystów, pedagogów i studentów ASP w Krakowie. Zgodnie z wieloletnim utrwalonym zwyczajem artyści po wystawie przekazują swoje prace do zbiorów Biblioteki, część z nich można oglądać w czytelni. Wcześniejszą działalność Galerii Jednej Książki w latach 2005-2019 można poznać tutaj:
linki do archiwum GJK

Scroll to Top