E-zasoby


WIRTUALNA BIBLIOTEKA NAUKI
www.wbn.edu.pl

Wirtualna Biblioteka Nauki to istotne wsparcie w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wiedzy oraz specjalnościach naukowych w Polsce, a także ważna pomoc dla doktorantów i studentów przygotowujących prace dyplomowe

Na stronie WBN www.wbn.edu.pl znajdują się zasoby licencyjne (wejście przez stronę): Elesvier, Springer (czasopisma Elesvier i Springer kategoria Arts and Humanties), Web of Knowledge, Wiley-Blacwell (czasopisma kategorie Architecture & Planning, Art & Applied Arts) EBSCO, Nature, Science

Dostęp do baz oraz czasopism elektronicznych możliwy jest w budynkach ASP w Krakowie (tylko z adresów IP uczelni)

Pełna informacja na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki www.wbn.edu.pl

 


 

CZASOPISMA ONLINE W DOSTĘPIE WOLNYM

BazHum - Bibliograficzna baza czasopism
BazHum - Pełnotekstowa baza czasopism
Artifex - http://www.artifex.uksw.edu.pl/index_artifex.html
Artluk - http://www.artluk.com/
Cenne, Bezcenne, Utracone - http://www.nimoz.pl/pl/wydawnictwa/czasopisma/cenne-bezcenne-utracone-archiwum/cbu
COMO. Magazyn Studentów i Absolwentów Fotografii UAP - http://www.como.uap.edu.pl/index.html
Exit - http://www.exit.art.pl
Kurier Konserwatorski - http://www.nid.pl/pl/Dla_specjalistow/Wydawnictwa/wydanie.php?ID=371
Magazy Sztuki - http://magazynsztuki.eu
Magazyn Szum - http://www.magazynszum.pl
Ochrona Zabytków - http://www.nid.pl/pl/Dla_specjalistow//Wydawnictwa/wydanie.php?ID=372
Obieg - http://www.obieg.pl/
Wiadomości ASP - http://www.wiadomosciasp.pl/ Wiadomości Konserwatorskie - http://www.skz.pl/wiadomosci-konserwatorskie
Zeszyty Malarstwa

 

WYBRANE CZASOPISMA I KSIĄŻKI W POSTACI CYFROWEJ

Cyfrowa kolekcja czasopism polskich - http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/CKCP.html

Architekt

Architektura i Budownictwo

Arkady

Chimera

Czasopismo Techniczne. Architektura. Politechnika Krakowska

Folia Historiae Artium

Rzeczy Piękne

Sztuki Piękne

Tydodnik Ilustrowany

Wydawnictwo Towarzystwa "Polska Sztuka Stosowana" ; materiały

Teka Grona Konserwatorów Galicyi Zachodniej