NOWOŚCI KSIĄŻKOWE W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ ASP W KRAKOWIE

Bona, Dominique : Berthe Morisot : tajemnice kobiety w czerni ; przeł. Maria Żurowska. Warszawa : Noir sur Blanc, 2017. Sygn. 78 967.

Gębarowicz, Mieczysław : Najstarszy ikonostas Cerkwi Wołoskiej we Lwowie : dzieje zabytku oraz jego rola w przemianach malarstwa cerkiewnego i sztuki ukraińskiej ; w opracowaniu Agnieszki Gronek. Wrocław : Wydawnictwo Ossolineum, 2016. Sygn. 78 935.

Giemza, Jarosław : Cerkwie i ikony Łemkowszczyzny. Tekst rozdziału Architektura cerkiewna Jerzy Tur. Rzeszów : Libra PL, 2017. Sygn. 78 958.

Houston, Keith : Książka : najpotężniejszy przedmiot naszych czasów zbadany od deski do deski ; przeł. Paweł Lipszyc. Kraków : Wydawnictwo Karakter, 2017. Sygn. 78 973.

Imperium Rolanda Barthes’a ; red. naukowa Anna Grzegorczyk, Agnieszka Kaczmarek, Katarzyna Machtyl. Poznań Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016. Sygn. 78 949.

Kamczycki, Artur : Muzeum Libeskinda w Berlinie : żydowski kontekst architektury. Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2015. Sygn. 78 950.

Kowalski, Mateusz : Język i czas : studium myśli naukowej Jana Baudouina de Courtenay i Ferdinanda de Saussure’a. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKWS, 2016. Sygn. 78 865.

Kulpińska, Katarzyna : Matryce, odbitki – ślady kobiet : polskie graficzki i ich twórczość w dwudziestoleciu międzywojennym. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017. Sygn. 78 983.

Odsłony współczesnej scenografii : problemy, sylwetki, rozmowy ; pod redakcją Katarzyny Fazan, Agnieszki Marszałek i Jadwigi Rożek-Sieraczyńskiej. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016. Sygn. 78 965.

Pany chłopy chłopy pany = Masters peasants peasants masters ; redakcja Wojciech Szymański, Magdalena Ujma ; [autorzy tekstów: Wojciech Szymański, Magdalena Ujma, Antoni Kroh, Łukasz Bukowiecki, Agnieszka Jankowska-Marzec, Ewa Klekot, Kinga Blaschke, Aleksandra Paradowska ; tłumaczenie Ewa Kowal]. Nowy Sącz : Galeria Sztuki Współczesnej BWA Sokół, 2016. Sygn. 78 894.

Saloni – Marczewski, Wojciech : Scenografia filmu fabularnego - czy istnieje? : tworzenie scenografii fabularnej na przykładzie realizacji serialu „Tajemnica twierdzy szyfrów”. Łódź : Wydawnictwo Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej, 2016. Sygn. 78 957.

Sekuła-Tauer, Ewa : Leon Wyczółkowski o sobie : autoportrety : w 80. rocznicę śmierci artysty. Bydgoszcz : Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, 2016. Sygn. 78 901.

Superorganizm : awangarda i doświadczenie przyrody ; koncepcja i redakcja naukowa katalogu Aleksandra Jach, Paulina Kurc-Maj. Łódź : Muzeum Sztuki, 2017. Sygn. 78 898.

Szarota, Piotr : Londyn 1967. Warszawa : Wydawnictwo Iskry, 2016. Sygn. 78 856.

Świsłocka-Karwot, Sylwia : Sztuka we Wrocławiu w latach 1945-1970 : artyści, dzieła, krytycy. Wrocław : Wydawnictwo Via Nova, 2016. Sygn. 78 925.

Taranienko, Zbigniew : Wizja natury : dialogi z Tadeuszem Dominikiem. Warszawa : Akademia Sztuk Pięknych ; Olszanica : BOSZ Szymanik i Wspólnicy sp. Jawna, 2016. Sygn. 78 926.

W stronę obrazu – fotografia = Towards the image – photography ; redakcja naukowa : Halina Cader-Pawłowska, Brnadeta Stano. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2016. Sygn. 78 883.

Zabawka – przedmiot ludyczny i obiekt kolekcjonerski ; redakcja naukowa Katarzyna Kabacińska-Łuczak, Dorota Żołądź-Strzelczyk. Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016. Sygn. 78 951.

Zabytek zadbany A.D. 2016 ; [tekst Joanna Piotrowska]. Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2016. Sygn. 78 895.

Zsolnay – węgierska secesja = Zsolnay – Hungarian Art. Nouveau ; [autorzy tekstów Łukasz Galusek, Orsoloya Kovacs, Agnes Prekopa, Jacek Purchla, Natalia Żak ; redaktor prowadzący Marzena Daszewska ; tłumaczenia na polski Krzysztof Wołosiuk, tłumaczenia na angielski Jessica Taylor-Kucia, Katalin Varga]. Kraków : Miedzynarodowe Centrum Kultury, 2017. Sygn. 78999.

Zestawiono w czerwcu 2017 roku