Wyszukiwanie w katalogu:

książek i czasopism      zbiorów graficznych      centralnym NUKAT

NOWOŚCI KSIĄŻKOWE W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ ASP W KRAKOWIE (2021 czerwiec)

Aubin, Nicolas; Bernard, Vincent: II wojna światowa: infografiki, redakcja Jean Lopez; infografiki Nicolas Guillerat; przełożył Jerzy Moderski. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS, 2020. Sygn. 80 742

Badania i konserwacja obrazów z wieków XIV-XVI z kolekcji Lanckorońskich = Study and conservation of paintings of the 14th through 16th centuries from the Lanckoroński collection, koncepcja i redakcja naukowa = conceived and edited by Ewa Wiłkojć; autorzy = authors: Joanna Bella, Angelika Bogdanowicz-Prus, Oliwia Buchwald-Zięcina, Urszula Chojkowska, Zofia Kaszowska, Grzegorz Kostecki, Beata Nowak, Ewa Wiłkojć, Joanna Winiewicz-Wolska, Justyna Wyszkowska; tłumaczenie = translation: Aneta Zębala, Sabina Potaczek-Jasionowicz; fotografie Jan Kietliński; Zamek Królewski na Wawelu = Wawel Royal Castle. Kraków: Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, 2020. Sygn. 80 775

Bastek, Grażyna: Rozmowy obrazów. T. 1 i 2. Warszawa: PWN, 2020. Sygn. 80 6080, 80 681

Bernacki, Paweł: Polska książka artystyczna po 1989 r. w perspektywie bibliologicznej. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2020. Sygn. 80 688

Brooke-Hitching, Edward: Biblioteka szaleńca: największe kurioza wydawnicze, przełożył Janusz Szczepański. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 2020. Sygn. 80 727

Fabiański, Marcin: Wokół wawelskiego dworu Jagiellonów: cztery studia o sztuce renesansowej, opracowanie redakcyjne Tomasz Pasteczka. Kraków: Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, 2020. Sygn, 80 731

Gamwell, Lynn: Exploring the invisible: art, science, and the spiritual; foreword by Neil de Grasse Tyson. Princeton; Oxford: Princeton University Press, 2020. Sygn. 80 851

Górski, Janusz: Dosłownie: liternicze i typograficzne okładki polskich książek 1944-2019, redakcja Elżbieta Pałasz, Agnieszka Dziewulska. Kraków: Wydawnictwo Karakter, 2020. Sygn. 80 737

Great women artists, comissioning editor: Rebeca Morill; consultant editor: Karen Wright; content editor: Louisa Elderton. London; New York: Phaidon, 2019. Sygn. 80 772

Houston, Keith: Ciemne typki: sekretne życie znaków typograficznych, z języka angielskiego przełożyła Magdalena Komorowska. Kraków: Karakter, 2020. Sygn. 80 702

Jan Pamuła: průkopník počitačového umĕni v Polsku = Pionier sztuki komputerowej w Polsce = Pioneer of computer art in Poland, editorka Beata Gawrońska-Oramus; texty Krystyna Czerni, Joanna Grabowska, Beata Gawrońska-Oramus, Jan Pamuła, Robert Wolak; překlad z polštiny do češtiny Jan Jeništa, polštiny do angličtiny Piotr Krasnowolski; grafický design Władysław Pluta. Olomouc: Muzeum umění, 2020. Sygn. 80 764

Jan Stanisławski i jego uczniowie: z kolekcji Wandy i Leonarda Pietraszaków = Jan Stanisławski and his students: from the collection of Wanda and Leonard Pietraszak; Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy; opracowanie merytoryczne Inga Kopciewicz; tłumaczenie Centrum Języków Obcych Logos w Bydgoszczy, Lucyna Tate. Bydgoszcz: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, 2020. Sygn. 80 830.

Jasiołek, Katarzyna: Asteroid i półkotapczan: o polskim wzornictwie powojennym. Warszawa: Marginesy, 2020. Sygn. 80 654

Jędruch, Dorota: Blok jako dzieło sztuki: trzy modele architektury socjalnej w XX-wiecznej Francji: Le Corbusier, Émile, Aillaud, Ricardo Bofill. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, 2020. Sygn. 80 791

Koperda, Aleksandra: Odwiedziny: rozmowy o dizajnie, fotografie Kachna Baraniewicz, Michał Lichtańsk. Kraków: Znak Litera Nova, 2020. Sygn. 80 860

Krakowska-Narożniak, Joanna: Odmieńcza rewolucja: performans na cudzej ziemi. Kraków; Warszawa: Wydawnictwo Karakter; Muzeum Sztuki Nowoczesnej, 2020. Sygn. 80 698

The perlis of print culture: book, print and publishing history in theory and practice, edited by Jason McElligott, Eve Patten. Basingstoke; New York: Palgrave MACMILLAN, 2014.       Sygn. 80 845

Piotr Kunce: życie z plakatami, tekst oraz wybór zdjęć i reprodukcji Piotr Kunce; koncepcja i projekt graficzny Konrad Kunce; tłumaczenie na język angielski Malgorzata Gago. Kraków: Stowarzyszenie Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych, [2020]. Sygn. 80 650

Rośliny i zwierzęta: atlasy historii naturalnej w epoce Lineusza = Plants & animals: atlases of natural history in the age of Linnaeus, autorzy tekstów = authors of textts Julia Czapla, Julia Fiedorczuk, Agnieszka Fluda-Krokos, Anna Olszewska, Krzysztof Radoszek, Paulina Roszak-Niemirska, Agata Wąsowska-Pawlik; tłumaczenie = translation Jessica Taylor-Kucia. Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury = Intrnational Cultural Centre, 2020. Sygn. 80 734

Rottenberg, Anda: Zbliżenia: szkice o polskich artystach = Close-ups: sketches on Polish Artists, tłumaczenie na angielski = translation Łukasz Mojsak. Warszawa: Arkady, 2020.   Sygn. 80 728

Smolińska, Marta: Haptyczność poszerzona: zmysł dotyku w sztuce polskiej drugiej połowy XX i początku XXI wieku. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2020. Sygn, 80 718

Street art: wielcy artyści i ich wizje, tekst Alessandra Mattanza; wstęp Chris Versteeg; tłumaczenie: Paweł Kwiatkowski. Warszawa: Wydawnictwo Arkady, 2020. Sygn. 80 739

Symbole i insygnia Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa: od średniowiecza po współczesność, opracowanie: Bogdan Kasprzyk; redaktor prowadząca serii Agnieszka Staniszewska. Kraków: Urząd Miasta Krakowa, Kancelaria Prezydenta, 2020. Sygn. 80 821

Voelker, Ulysses: Porządek w projektowaniu: siatki w projektowaniu graficznym – teoria i praktyka, przełożyła Magdalena Komorowska. Kraków: d2d.pl, 2020. Sygn. 80 653

Zestawiono w czerwcu 2021 r.

 

 

NOWOŚCI KSIĄŻKOWE W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ ASP W KRAKOWIE (2020 listopad)

650 lat herbu miasta Krakowa: wystawa dedykowana profesorowi Marianowi Friedbergowi w pięćdziesiątą rocznicę śmierci: katalog wystawy, scenariusz Zenon Piech; opracowanie merytoryczne Bożena Lesiak-Przybył, Zenon Piech, Aldona Warzecha; opracowanie graficzne Barbara Widłak; Archiwum Narodowe w Krakowie. Kraków: Archiwum Narodowe, 2019. Sygn. 80 451.

Amen, Cécile: Corot; translation into English, German, Spanish, Portuguese & Dutch: koenemann.com. Paris: Éditions Place des Victoires; [Köln]: Könemann, 2019. Sygn. 80 491.

Burns, Thea: The invention of pastel painting. London: Archetype Publications, 2007. Sygn. 80 514.

Burns, Thea; Saunier, Philippe; [Philippe Saunier’s text translated from the French by Elizabeth Heard]: The art of pastel. New York; London: Abbeville Pres Publishers: cop. 2015. Sygn. 80 533.

Elam, Kimberly: Geometria w projektowaniu: studia z proporcji i kompozycji; tłumaczenie Magdalena Komorowska. Kraków: d2d.pl, 2019. Sygn. 80 465.

Gels in the conservation of art; edited by Lora V. Angelova, Bronwyn-Ormsby, Joyce H. Townsend, and Richard Wolbers. London: Achetype Publications, 2017. Sygn. 80 544.

Grange, Susan: Scottish colourists: masterpieces of art. London: Flame Tree Publishing, 2019. Sygn. 80 456.

Heródek – nowy mit; redaktor naczelna Maja Spychaj-Kubacka; opracowanie graficzne           i skład Barbara Janczak Morf Studio. Jabłonka: Stowarzyszenie Rozwoju Orawy, 2019. Sygn. 80 543.

Inne tańce: zwrot performatywny w polskiej sztuce XXI wieku = Other dances: performance turn in Polish art of twenty first century; pod redakcja = edited by Agnieszka Sosnowska; teksty = texts Małgorzata Ludwisiak, Antoni Michnik, Piotr Morawski, Tomasz Plata, Agnieszka Sosnowska, Joanna Zielińska; przekład = translation Arthur Barys, Anda McBride. Warszawa: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, 2019. Sygn. 80 547

Jerzy Nowosielski; edited by Andrzej Szczepaniak; translations Caryl Swift, Sean Whitty. Milano: Skira; [Kraków]: Galeria Starmach, 2019. Sygn. 80 538.

Kemp, Martin: Mój Leonardo: pięćdziesiąt lat rozsądku i szaleństwa w świecie sztuki i poza jej granicami, tłumaczenie Sonia Jaszyńska. Warszawa: Wydawnictwo Arkady, 2020. Sygn. 80 459.

Ryszard Otręba: grafika i rysunek = prints and drawings; autorzy katalogu Ryszard Otręba, Joanna Gościej-Lewińska; projekt graficzny Wojtek Kwiecień-Janikowski; redakcja Jerzy Lewiński; tłumaczenie Michał Szostało, Karol Thornton-Remiszeski. Kraków: Nowohuckie Centrum Kultury: przy współpracy wydawniczej Przedsiębiorstwa Społecznego Agencji Artystycznej GAP, 2019. Sygn. 80 412.

Shusterman, Richard: The adventures of the man in gold: paths between art and life = Les aventures de l’homme en or: passages entre l’art et la vie; in collaboration with Yann Toma; translation Thomas Mondémé. Paris: Hermann Éditeurs, 2016. Sygn. 80 586.

Siatka, Krzysztof: W kierunku sztuki ukrytej: historia Janusza Kaczorowskiego, redakcja       z korektą Karolina Rostkowska; projekt i opracowanie graficzne, łamanie Anna Zabdyrska. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, 2019. Sygn. 80 462.

Stanisław Wyspiański: rysunek = drawing, wstęp i wybór reprodukcji = introduction and selection of reproductions Magdalena Laskowska; tłumaczenie = translation Anna Basara/ExLibro. Olszanica: Bosz, 2019. Sygn. 80 490.

Tożamość polska = Polish National Identity; koncepcja, redakcja, teksty = author of the concept and texts, editor Mariusz Knorowski; tłumaczenie na język angielski = English translation Richard J. Bialy. Warszawa = Warsaw: Muzeum Plakatu w Wilanowie. Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie = Poster Museum in Wilanów. Division of the National Museum in Warsaw, 2019. Sygn. 80 513.

Wolbers, Richard: Cleaning painted surfaces: aqueous methods. London: Archetype Publications Ltd., 2012. Sygn. 80 561.

The conservation of easel paintings; edited by Joyce Hill Stoner and Rebecca Rushfield. London; New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2012. Sygn. 80 559.

The history of graphic design. Vol. 1, 1890-1959; ed. Jens Müller, Julius Wiedemann; English translations Isabel Varea-Riley; German translation Ursula Wulfekamp; French translation Wolf Fruhtrunk. Köln: Taschen, 2020. Sygn. 20 821.

The history of graphic design. Vol. 2, 1960-today; ed. Jens Müller, Julius Wiedemann; English translations Isabel Varea-Riley; German translation Ursula Wulfekamp; French translation Wolf Fruhtrunk. Köln: Taschen, 2020. Sygn. 20 822.

Zestawiono w listopadzie 2020 roku

 

NOWOŚCI KSIĄŻKOWE W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ ASP W KRAKOWIE (2020 lipiec)

Banaś, Barbara: Polski new look: ceramika użytkowa lat 50. i 60. Warszawa: Wydawnictwo Marginesy, 2019. Sygn. 80 445.

Bridget Riley, texts Michael Bracewell, Eric de Chassey, John Elderfield, Dave Hickey, Robert Kudielka, Bridget Riley, Richard Shiff, Frances Spalding, David Sylvester, David Thomson; directors’ foreword John Leighton, Simon Groom, Ralph Rugoff; National Galleries of Scotland Edinburgh, Hayward Gallery London. Edinburgh: Trustees of National Galleries, 2019. Sygn. 80 396.

Burns, Thea; Saunier Philippe; [Philippe Saunier’s text translated from French by Elizabeth Heard]: The art of pastel. New York; London: Abbeville Press Publishers, 2015. Sygn. 80 533.

Cymer, Anna: Architektura w Polsce 1945-1989. Warszawa: Centrum Architektury, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, 2019. Sygn. 80 457.

Czuły modernizm: społeczna historia Mistera Warszawy: 50 lat razem, pod redakcja Emilii Kiecko i Wiktorii Szczupackiej; z fotografiami Antoniny Gugały. Warszawa; Kraków: Instytut Architektury, 2019. Sygn. 80 449.

Fiell, Charlotte & Fiell, Clementine: Women in design: from Aino Aalto to Eva Ziesel. London: Laurence King Publishing Ltd, 2019. Sygn. 80 424.

Geron, Małgorzata; Malinowski, Jerzy: Manifesty polskiej awangardy artystycznej: Formiści – Bunt - Jung Idysz: 1917-1922. Warszawa: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata; Toruń: Wydawnictwo Tako, 2019. Sygn. 80 474.

Gawryluk, Barbara: Ilustratorki, ilustratorzy: motylki z okładki i smoki bez wąsów. Warszawa: Marginesy, 2019. Sygn. 80 463.

Hardziej, Patryk: CPN: znak, identyfikacja, historia = CPN: logo, identity, history; tłumaczenie = translation Maria M. Piechaczek-Borkowska, Michał Szymonik. Kraków: Wydawnictwo Karakter, 2019. Sygn. 80 466.

Jan Marcin Szancer – ambasador wyobraźni, opracował zespół redakcyjny pod kierownictwem Henryka Gościańskiego i Karola Prętnickiego. Poznań: Oficyna Wydawnicza G&P, 2019. Sygn, 80 415.

Kraków: dzieje i sztuka, redakcja naukowa Jacek Purchla; autorzy rozdziałów Andrzej Chwalba, Krzysztof J. Czyżewski, Karolina Grodziska, Anna Król, Waldemar Łazuga, Michał Niezabitowski, Zdzisław Noga, Jacek Purchla, Krzysztof Stopka, Marek Walczak; autorzy kapsuł Kamilla Follprecht, Edyta Gawron, Mateusz Grzęda, Anna Król, Magdalena Piwocka, Jacek Purchla, Janusz Wałek; redaktor prowadząca Paulina Orłowska-Bańdo. Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019. Sygn. 80 473.

Krasny, Piotr: Kościoły barokowe w Polsce. Kraków: Wydawnictwo M, 2019. Sygn. 80 417.

Loske, Alexandra: Colour: a visual history. London: Ilex, 2019. Sygn. 80 426.

Maszyny Leonarda: niezwykłe wynalazki i tajemnice rękopisów Leonarda Da Vinci, redakcja Mario Taddei i Edouardo Zanon, tekst Domenico Laurenzo, tłumaczenie Piotr Żak. Kielce: Jedność, 2019. Sygn. 80 439.

Mazur, Adam: Okaleczony świat: historie fotografii Europy Środkowej 1838-2018. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Uniwersitas, 2019. Sygn. 80 455.

Potocka, Maria Anna: 150 lat malarstwa polskiego. Olszanica: Bosz, 2019. Sygn. 80 425.

Prewęcka, Karolina: Mela Muter: gorączka życia. Warszawa: Wydawnictwo Fabula Fraza, 2019. Sygn. 80 448.

Wolska, Agata: Zagrabiony, odzyskany: historia powrotu ołtarza Wita Stwosza do Krakowa. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 80 484.

Yoshida-Mądrowska, Olga: W cieniu Wielkiej fali: eseje o japońskim druku i drzeworycie. Bydgoszcz: Kirin, 2019. Sygn. 80 478.

Zychowicz, Karolina: Nadia konstruktorka: sztuka i komunizm Chodasiewicz-Grabowskiej-Léger. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Uniwersitas, 2019. Sygn. 80 460.

Zestawiono w lipcu 2020 roku