Wyszukiwanie w katalogu:

książek i czasopism      zbiorów graficznych      centralnym NUKAT

Gabinet Rycin

Gabinet Rycin stanowi integralną część Zbiorów Graficznych Biblioteki Głównej ASP w Krakowie. W znacznej części zawiera zbiory przejęte po dawnym gabinecie rycin, klisz i fotografii Biblioteki Muzeum Techniczno-Przemysłowego. Trzon zbioru stanowi kolekcja Heleny Dąbczańskiej, składa się na nią kilka tysięcy dawnych grafik różnych szkół europejskich, pozyskana w 1920 roku. Zbiór ten uzupełnia krakowska grafika autorska z XX wieku.

Kolekcja okładek książek i czasopism z końca XIX i I poł. XX wieku liczy około 2500 obiektów, obejmuje prace m.in.: J. Mehoffera, J. Bukowskiego, F. Ruszczyca, L. Wyczółkowskiego, W. Borowskiego, T. Gronowskiego i Wł. Strzemińskiego. Na zbiory Gabinetu Rycin składają się również: zespół druków akcydensowych; zbiór kilkuset ekslibrisów; kolekcja kilkuset wyklejek artystycznych, w tym prace B. Lenarta i jego uczniów.
Zbiory fotograficzne liczą około 8000 pozycji, m.in.: niewielką część posiadanej niegdyś kolekcji klisz z atelier I. Kriegera; depozyt Stowarzyszenia Polska Sztuka Stosowana: ok. 500 fotografii dotyczących działalności artystycznej założycieli grupy oraz zdjęcia ukazujące dokumentowane budowle i zabytki; fotografie przedstawiające dokonania Polskiej Sztuki Stosowanej (ok. 130 zdjęć mebli projektu m.in.: St. Wyspiańskiego, J. Czajkowskiego, K. Tichego); dokumentację wystaw: Architektury i Wnętrz w Otoczeniu Ogrodowym z 1912 r., Międzynarodowej Wystawy Sztuki Dekoracyjnej w Paryżu w 1925 roku; fotografie starego Krakowa I. Kriegera, St. Muchy, St. Kolowcy; stare fotografie miast oraz miejscowości polskich; reprodukcje dzieł sztuki.

 

Wystawa "Grafika ze zbiorów krakowskiej ASP 1946-2006"