Wyszukiwanie w katalogu:

książek i czasopism      zbiorów graficznych      centralnym NUKAT

Gabinet Plakatów

Gabinet Plakatów stanowi integralną część Zbiorów Graficznych Biblioteki Głównej ASP w Krakowie. Za początek gromadzenia kolekcji plakatów uznać należy lata 1891-1904, w których Jan Wdowiszewski, bliski współpracownik dra Adriana Baranieckiego, został po jego śmierci drugim dyrektorem Muzeum Techniczno-Przemysłowego w Krakowie. Z biegiem lat zbiory plakatów były systematycznie powiększane, co umożliwiało działalność wystawienniczą. Obecnie kolekcja Gabinetu Plakatów liczy ponad 13000 obiektów i jest na bieżąco uzupełniana plakatami zaprojektowanymi przez grafików krakowskich lub plakatami dotyczącymi wydarzeń kulturalnych w Krakowie. 

Na szczególną uwagę zasługują plakaty projektowane przez wybitnych polskich artystów, m. in.: Teodora Axentowicza, Józefa Czajkowskiego, Karola Frycza, Kazimierza Sichulskiego, Wojciecha Weissa, Stanisława Wyspiańskiego, Andrzeja i Zbigniewa Pronaszków, Tadeusza Gronowskiego, następnie Henryka Tomaszewskiego, Romana Cieślewicza, Waldemara Świerzego, Jana Lenicę, Jana Młodożeńca i innych twórców polskiej szkoły plakatu, aż po najnowsze projekty Franciszka Starowieyskiego, Mieczysława Górowskiego, Władysława Pluty, Piotra Kunce, Romana Kalarusa, Wiesława Wałkuskiego. Poza polskimi, biblioteka posiada znaczną kolekcję plakatów zagranicznych, m.in. autorstwa Henri de Tolouse-Lautreca, Alfonsa Muchy, szczególnie efektowne plakaty hiszpańskie z lat 30., interesujące plakaty szwedzkie z okresu referendum dotyczącego prohibicji oraz wiele innych niezwykle cennych i rzadkich okazów europejskiej sztuki plakatu.

 

Wystawa "Plakat z krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych 1899-2003"