Wyszukiwanie w katalogu:

książek i czasopism      zbiorów graficznych      centralnym NUKAT

Biblioteka Główna Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Biblioteka Główna Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie jest jednostką bib muz tech graf
ogólnouczelnianą o wyodrębnionych zadaniach naukowych, dydaktycznych i usługowych, pełniącą równocześnie funkcję publicznie dostępnej biblioteki naukowej.
Jest podstawą systemu biblioteczno-informacyjnego krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Ta największa i najstarsza spośród bibliotek szkół artystycznych w Polsce posiada ponad 150 tysięcy woluminów książek oraz innych obiektów; w tym zbiory graficzne zgromadzone w Gabinecie Plakatów i Gabinecie Rycin: plakaty, kolekcję grafiki, rysunków i fotografii, wydania oraz druki bibliofilskie, okładki książkowe. Kontynuuje tradycje dawnej Biblioteki pierwszego na ziemiach polskich Muzeum Techniczno-Przemysłowego, ufundowanego  w 1868 roku przez dra Adriana Baranieckiego. Adrian Baraniecki przekazał Krakowowi zebraną na emigracji pod wpływem idei Johna Ruskina i ruchu Arts & Crafts kolekcję wraz z księgozbiorem stanowiące podstawę muzeum wraz z biblioteką.

Czytaj więcej...

Gabinet Rycin

Gabinet Rycin stanowi integralną część Zbiorów Graficznych Biblioteki Głównej ASP w Krakowie. W znacznej części zawiera zbiory przejęte po dawnym gabinecie rycin, klisz i fotografii Biblioteki Muzeum Techniczno-Przemysłowego. Trzon zbioru stanowi kolekcja Heleny Dąbczańskiej, składa się na nią kilka tysięcy dawnych grafik różnych szkół europejskich, pozyskana w 1920 roku. Zbiór ten uzupełnia krakowska grafika autorska z XX wieku.

Czytaj więcej...

Gabinet Plakatów

Gabinet Plakatów stanowi integralną część Zbiorów Graficznych Biblioteki Głównej ASP w Krakowie. Za początek gromadzenia kolekcji plakatów uznać należy lata 1891-1904, w których Jan Wdowiszewski, bliski współpracownik dra Adriana Baranieckiego, został po jego śmierci drugim dyrektorem Muzeum Techniczno-Przemysłowego w Krakowie. Z biegiem lat zbiory plakatów były systematycznie powiększane, co umożliwiało działalność wystawienniczą. Obecnie kolekcja Gabinetu Plakatów liczy ponad 13000 obiektów i jest na bieżąco uzupełniana plakatami zaprojektowanymi przez grafików krakowskich lub plakatami dotyczącymi wydarzeń kulturalnych w Krakowie. 

Czytaj więcej...