Wyszukiwanie w katalogu:

książek i czasopism      zbiorów graficznych      centralnym NUKAT

Czasopisma - w układzie alfabetycznym


BIEŻĄCE CZASOPISMA DOSTĘPNE W BIBLIOTECE ASP

(w układzie alfabetycznym)
by zmienić układ na tematyczny, kliknij tutaj

 

Wykaz aktualnie prenumerowanych czasopism drukowanych w układzie alfabetycznym dostarcza również informację o zasobach tych czasopism.

Polecamy BazHum - Pełnotekstową bazę czasopism oraz BazHum - Bibliograficzną bazę czasopism, zawierające polskie czasopism naukowe z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.


Czasopisma zagraniczne:

Ars Decorativa                 
Artforum International                                 
Axis          
Communication Arts Magazine        
Contemporary Lynx
Detail
Design Issues - zasób, dostęp on-line (z budynków ASP)           
European Photography
Form
Frieze  
Graphis Design Annual
MIX Magazine
Novum   
Page
Restauro - zasób, dostęp on-line (z budynków ASP)
Sculpture       
Studies in Conservation - zasóbdostęp on-line (z budynków ASP)

Czasopisma krajowe:
Acta Poligraphica
Acta Universitatis Nicolai Copernici Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
Akademia w Mieście       
Annales Universitatis Pedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione
Architektura i Biznes
Architektura-Murator
Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne
ArsForum
Artifex
Artluk
Aspiracje
Artium Quaestiones
Autoportret. Pismo o Dobrej Przestrzeni
Barok
Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej
Biuletyn Historii Sztuki
Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki
Bydgoski Rocznik Muzealny
Death of the Patriarchy
Digital Camera Polska
Dyskurs
Dobre Wnętrze
Folia Historiae Artium
Format. Pismo Artystyczne
Fragile. Pismo Kulturalne
Głos Plastyków
Herito. Dziedzictwo, Kultura, Współczesność
Icar
Ikonotheka
Konteksty-Polska Sztuka Ludowa
Krakowska Teka Konserwatorska
Kraków
Kronika Zamkowa
Krzysztofory
Kurier Konserwatorski
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
Kwartalnik Rzeźby Orońsko
Linia Prosta
MCK Rocznik
Miejsce
MOCAK Forum
Modus
Muzealnictwo
Notes Konserwatorski
Ochrona Zabytków
Opolski Rocznik Muzealny
Opuscula Musealia
Packaging Polska
Porta Aurea
Powidoki
Print Control
Quart
Renowacje i Zabytki
Rocznik Historii Sztuki
Rocznik Krakowski
Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach
Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie
Rocznik Warszawski
Roczniki Humanistyczne
Roczniki Sztuki Śląskiej
Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie. Seria Nowa
Sacrum et Decorum.Materiały i Studia z Historii Sztuki Sakralnej
Saeculum Christianum
Spotkania z Zabytkami
Sprawozdania Pierwszej Katedry
Studia i Materiały WKiRDS ASP (poszczególne tomy dostępne pod sygnaturami książkowymi)
Studia Muzealne
Studia Waweliana
Sztuka i Dokumentacja
Szum
Światowid
Tuba
Warstwy
Wiadomości ASP
Wiadomości Konserwatorskie Województwa Śląskiego
Wilanowski Informator Konserwatorski
Zeszyt Rzeźbiarski
Zeszyt Wydawniczy ASP w Gdańsku
Zeszyty Artystyczne ASP w Poznaniu
Zeszyty Komiksowe
Zeszyty Malarstwa

Czasopisma - w układzie tematycznym

 

BIEŻĄCE CZASOPISMA DOSTĘPNE W BIBLIOTECE ASP
(w układzie tematycznym)
by zmienić układ na alfabetyczny, kliknij tutaj

Wykaz aktualnie prenumerowanych czasopism drukowanych w układzie tematycznym dostarcza również informację o zasobach tych czasopism.

Polecamy BazHum: http://www.bazhum.pl/ bibliograficzną bazę zawartości polskich czasopism naukowych  z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.


Architektura, architektura wnętrz, urbanistyka
Architektura i Biznes
Architektura-Murator
Ars Decorativa
Autoportret. Pismo o Dobrej Przestrzeni
Detail
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
Miejsce

Design/grafika użytkowa
Acta Poligraphica
Ars Decorativa
Axis
Communication Arts Magazine 
Design Issues 
Graphis Design Annual       
Linia Prosta
Novum
MIX Magazine
Packaging Polska
Page
Print Control
Zeszyty Komiksowe

Fotografia
European Photography 
Digital Camera Polska       

Historia sztuki
Ars Decorativa
Artifex
Artium Questiones
Biuletyn Historii Sztuki

Folia Historiae Artium
Ikonotheka
Kronika Zamkowa
MCK Rocznik
Miejsce
Modus
Porta Aurea
Quart
Rocznik Historii Sztuki
Roczniki Humanistyczne
Sacrum et Decorum.Materiały i Studia z Historii Sztuki Sakralnej
Studia Waweliana

Humanistyczne
Annales Universitatis Pedagogicae Cracoviensis. Studia de Arte et Educatione

Autoportret. Pismo o Dobrej Przestrzeni

Barok

Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej
Death of the Patriarchy
Fragile. Pismo Kulturalne
Herito. Dziedzictwo, Kultura, Współczesność
Kraków
MCK Rocznik

Konserwacja i ochrona zabytków
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo
Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki
Icar
Krakowska Teka Konserwatorska
Kurier Konserwatorski
Notes Konserwatorski
Ochrona Zabytków
Renowacje i Zabytki
Restauro
Spotkania z Zabytkami
Sprawozdania Pierwszej Katedry
Studia i Materiały WKiRDS ASP w Krakowie
Studies in Conservation
Wiadomości Konserwatorskie Województwa Śląskiego
Wilanowski Informator Konserwatorski


Meble i wnętrza
Dobre Wnętrze           

Sztuka współczesna
ArsForum                                               
Artforum International
Artluk 
Contemporary Lynx
Dyskurs                                 
Format. Pismo Artystyczna
Frieze
Głos Plastyków
Kwartalnik Rzeźby Orońsko
Miejsce
MOCAK Forum
Powidoki
Sculpture
Szum
Sztuka i Dokumentacja
Warstwy
Zeszyt Rzeźbiarski
Zeszyty Komiksowe

Rzeźba
Kwartalnik Rzeźby Orońsko
Sculpture
Zeszyt Rzeźbiarski

Muzealnictwo
Bydgoski Rocznik Muzealny
Kronika Zamkowa
Muzealnictwo
Opolski Rocznik Muzealny
Opuscula Musealia
Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie
Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach
Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie. Seria Nowa
Studia Muzealne
Studia Waweliana
Światowid

Historia, historia kultury i sztuki
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne
Ars Decorativa
Krzysztofory
Rocznik Krakowski
Rocznik Warszawski
Saeculum Christianum
Światowid

Varia
Konteksty-Polska Sztuka Ludowa

Czasopisma wydawane przez
Akademie Sztuk Pięknych
Akademia w Mieście
Aspiracje ASP w Warszawie
Death of the Patriarchy
Format. Pismo Artystyczna ASP we Wrocławiu
Powidoki
Sprawozdania Pierwszej Katedry
Studia i Materiały WKiRDS ASP w Krakowie
Tuba
Wiadomości ASP w Krakowie
Zeszyt Wydawniczy ASP w Gdańsku
Zeszyty Artystyczne ASP w Poznaniu
Zeszyty Malarstwa