Wolny dostęp do baz i czasopism

Elsevier  http://vls.icm.edu.pl/ss.html
Springer  http://vls1.icm.edu.pl/cgi-bin/sciserv.pl?collection=springer
 http://www.springerlink.com/
Web of Science  http://zatoka.icm.edu.pl/sci
Ebsco  http://search.ebscohost.com

Równocześnie informujemy, iż od września br. możliwości te poszerzone zostały o dostęp do najnowszych roczników czasopism Nature i Science:
 http://www.nature.com/nature/index.html
 http://www.sciencemag.org/magazine.dtl

Pełna informacja na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki ICM:  http://vls.icm.edu.pl/

Komputery zainstalowane w budynkach ASP przy ul. Lea, Piłsudskiego i Karmelickiej dają tymczasem dostęp do czasopisma Science. Trwają prace nad rozszerzeniem dostępu do wszystkich w/w zasobów.